Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Ekim 2008’den Sonra İlk Defa Sigortalı Olan İşçi-İşveren-Kamu Görevlisi Emekli Aylığı Hesaplaması Eşitlendi

67
Abone ol

5510 Sayılı SS ve GSS Kanun ile birlikte;

İlk defa Ekim 2008 ‘den sonra 5510 sayılı Kanun Kapsamında olan çalışanlar için emekli aylığı hesaplaması eşitlendi.

4/a-Hizmet Akdi ile Çalışanlar,

4/b-İşveren Statüsünde Olanlar(Muhtar,Çiftçi Dahil),

4/c-Kamu Görevlileri

Emekli Aylıkları hesaplama sistemi eşitlendi.

Bu şu demek oluyor;

Mahallenizde çalışan çöpçü Mehmet Dayı,Bakkal Hasan Abi,Öğretmen Ali abi,Ayşe Abla artık emekli aylıklarında bir avantajları olmayacaktır.

Özellikle ünvanlı memurlar ,eski ünvanlı memurlar gibi korumacı bir yapıya sahip olamayacaktır.

Örnek:

20 yıl önce Öğretmen,Kaymakam,Vali,Subay,General vs emekli olsa da ,5434 tabi olan yeni emekli olanla arasın da emekli aylığı farkı olmaz.

2008/ Ekim sonrası ilk defa 5510 sayılı Kanun Kapsamında olanlar Primli sisteme göre emekli aylıkları hesap edilecektir.

Kamu çalışanı memurlardan ne yazık ki SPEK tavanı olan 19.188,00 TL’den prim ödeyen sayısı oldukça az kesim var.

Ortalama memur SPEK’leri de düşüktür.

Burada gözler 5510/4-c tabi yeni memurlarda SPEK bildirimleri doğru mu olgusuna gözleri çeviriyor,bu işte herhalde SGK görev alanına girdiğinden kontrol yapılmasında fayda var.

5510/4-1-a İşçi,4-1-b İşvereni ise genel de ağırlıklı olarak taban SPEK ağırlıkta olduğundan ileride alacakları emekli aylıkları da 1.000 TL düzeyi ile ikincil alt sınırla kontrol altına alınmıştır.

Örnek:

Aşağıdaki Tablo 5510 İlk defa Sigortalı olanlar dikkate alınmış,2019 Yılı 2.558,40 TL göre işlem yapılmıştır.(2558,40 bilgi amaçlı sanal bir rakamdır.)(Güncellenmiş olarak düşünülmüş olsun)

5510 GÖREPRİM GÜNÜABOORTA. GÜNCELLENMİŞ SPEK
4/A720040%1.023,36 TL
4/B-C900050%1.279,20 TL
4/A-B-C540030%767,52 TL

 

(*) Dönem zamları ve ek ödeme dahil değildir.

Şunu göreceğiz,Kısmi aylık alan genel de 4/a-b çoğunlukta olacağı için 1.000 TL altında kalacağından koruma altına alınır.

SONUÇ:

4 -1(a) ve (b) kapsamındaki sigortalılar ile (c) kapsamına göre 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır.

Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır.

Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı % 90’ı geçemez.

Hesaplanan aylığın başlangıç tarihinin yılın ilk altı aylık dönemine rastlaması halinde ,Ocak ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış oranı kadar artırılarak, yılın ikinci altı aylık dönemine rastlaması halinde ise öncelikle Ocak ödeme dönemi, daha sonra Temmuz ödeme dönemi için gelir ve aylıklara uygulanan artış oranları kadar artırılarak, sigortalının aylık başlangıç tarihindeki aylığı hesaplanır.

Vedat İlki, alitezel.com.tr