Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Emlak Vergisinde Son Günler!

69

2019 yılına ait emlak vergilerinin ilk taksitinin ödeme süresi için az zaman kaldı. Süre ay sonunda bitiyor.

VERGİ ORANI

Emlak vergisi iki farklı vergiden oluşur. Bunlar; Bina Vergisi ve Arazi Vergisi. Vergi oranları tabloda yer alıyor.

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

Emlakın Cinsi

Normal Yöreler

Büyükşehir

BİNA (Konut)

Binde 1

Binde 2

(Konut Dışı)

Binde 2

Binde 4

ARAZİ

Binde 1

Binde 2

ARSA

Binde 3

Binde 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birde, emlak vergisinin yüzde 10’u tutarında Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı var.

BİLDİRİM

Emlak vergisi her yıl kendiliğinden tarh ve tahakkuk ediyor; beyan edilmesine gerek yok. Yapılması gereken, gayrimenkulü edinilen yılın sonuna kadar ilgili belediyeye bildirimde bulunmak. Gayrimenkulün edinme tarihi Ekim, Kasım veya Aralık ayı ise, edinme tarihini takip eden üç ay içinde bildirimde bulunulması gerekiyor. Verginin ödenmesi işe takip eden yılda başlıyor.

Bildirimde bulunmamanın yaptırımı var. Buna göre, belediye tarafından tarh edilecek vergiyevergi ziyaı cezasıuygulanıyor. Bir de ikinci derece usulsüzlük cezasıvar.

ZAMANAŞIMI

Emlak vergisinde zamanaşımı 5 yıl. Ancak bu süre bildirim dışı bırakılmanın idare tarafından tespitinden itibaren başlıyor.

Doç. Dr. Cem Barlas Arslan, Hürses Gazetesi