Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Engelli Hakları (2) Yeni Yönetmelik

38
Abone ol

 

RAPOR TÜRÜ
Öncekini Koruma Kapsamı
Resmi Gazete TarihDüzenleme AdıÖnceki raporu koruyan hükümVergi İndirimi2022 sayılı kanun içinEngelli işçi işe girişleriBir Önceki Yönetmelik raporu
18.03.1981Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik
18.03.1998Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında YönetmelikGeçici md.1EvetEvetEvetEvet
16.07.2006Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında YönetmelikGeçici md.1EvetEvetEvetEvet
16.12.2010Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikmd.18   –Evet
14.01.2012Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikmd.18   –Evet
30.03.2013Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikmd.18   –Evet
20.02.2019Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikmd.15   –Evet

Yukarıda engelli (özürlü) raporlarının düzenlenmesine ilişkin mevzuat adı, tarihi ve önceki mevzuat döneminde alınan raporların hangileri için kazanılmış hak sayan hükümler sıralanmıştır.

20.02.2019 TARİHLİ YENİ DÜZENLEME İLE ;

1-Yönetmelik adı değişmiş özürlü yerine Engelli adını almıştır.

2-Yönetmelik erişkinler için düzenleme getirmiştir. 18 yaş altı kapsam bu kapsamda değildir.

3- Engelli raporlarının dayanakları da değiştirilmiştir. Buna göre dayanak gelir vergisi kanunu ve engelli kanunu sayılmış olmasına rağmen kaza ve yaralanmalar nedeni ile raporlamalar bu kapsamda yapılması kabul edilmiştir Bilindiği  gibi trafik kazalarında sigorta genel şartları engelli yönetmeliğe atıf yapılmıştır. Bu noktada ayırım yapılmaksızın yaralanmaların tamamının terör, kaza, yaralanması demesi fazlalık oluşturmuştur. Bu yönetmeliğin yasal dayanağında 2918 sayılı kanun yer almadığı gibi genel şartları da dayanak yapılmamış iken, bırakalım bu dayanak olmasını tüm kazan ve yaralanmalar için raporun bu yönetmeliğe göre olması kabul edilemez. Olması gereken yasal dayanak dolaylı da olsa Terör- Trafik kazalarında raporun düzenlenmesidir. Örneğin tabanca ile vurulma, bir iş kazası, trafik dışı bir kaza örneğin bir hayvanın zarar vermesi asla bu kapsamda sayılamaz. Zaten iş kazaları-meslek hastalıkları için özel düzenleme bulunmaktadır. Ancak yaralanmanın türü ayrımı yapılmaması isabetli olmamıştır.

4- LEHE OLAN BAZI DÜZENLEMELER

( LİSTEYİ HAZIRLAYAN İstanbul’dan Sn.Melike Karakulak (Gün) içten teşekkürlerimi hak etmiştir)

Bu son yönetmelikte önce çıkan ve yeni eklenen lehe hususlara dikkat çekmek gerekirse ;

Metabolizma Hastalıkları  başlığı adı altında hastalıklar eklenmiş,

-Akondroplazi(cücelik, gövde  ve kafa normal, kol bacak kısa)  özür oranı 40

-Akondroplazi dışı iskelet displazileri (Her şeyi cüce, iskelet yapısı bozuk gibi) özür oranı 60

-Ailevi Akdeniz Ateşi özür oranı 20

Onkoloji başlığı adı altında Tümör sınıflamalarına da evrelerine göre özür oranlarında değişiklikler yapılmış

– I-II  evre kanser  özür oranı 20 iken

-III-IV  evre kanser remisyonda ise  özür oranı 40 olmuş

I-II   evre kanser remisyonda ise (remisyon sonrası 5.yıla kadar) özür oranı 60  olmuş

Ancak bu gruptaki hastalara yılda en az bir kez kontrol süresi konmuştur.

-I-II remisyonda ise(remisyon sonrası 5.yıldansonra)  özür oranı 40

-İleri klinik evreli( III-IV evre) kanser remisyona girmeyen yada tedavi sürecinde olan  özür oranı 80

-Yüksek dereceli  opere beyin tümörleri(G4 glioblastomi multiforme)

operasyon sonrası 2 yıl süreyle  özür oranı 80

-Remisyonda 2 yıldan sonra  özür oranı 40

(Yönetmelik diğer yönleri ile ayrıca değerlendirmelidir.)

Av. Abdulhalim Eke, alitezel.com.tr