Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Ev Hizmetlerinde Ücret ve Prim Desteği Var Mı?

108

Bir evde temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayacağım. İşveren beni SGK’ya kaydedecek. İşverenim, bu durumda 3 ay maaş ve 9 ay SGK primi teşvikinden yararlanabiliyor mu?

2019 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde 2018 yılında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi vermeyen ya da 2018 yılında SGK’ya uzun vadeli sigorta kolları kapsamında bildirimde bulunmayan işyerleri hakkında ücret ve prim desteği uygulanmıyor. Ancak 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19. maddesinde öngörülen şartların sağlanması kaydıyla, ücret desteği hariç olmak üzere prim desteğinden yararlanılabiliyor. Bu hükümler, ev hizmetlerinde on gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler için de geçerli.

Buna göre işvereniniz, ev hizmetlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlayacak ise üç aylık ücret desteğinden yararlanamaz. Ancak 4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinde yer alan prim desteği için öngörülen şartların sağlanması halinde, yalnızca prim desteğinden yararlanması mümkün olabilir.

 

Makam tazminatı alan hekime ilave ödeme yok

Babam 1970 yılında tabip yarbay olarak ordudan emekli oldu. 20 Aralık 2018’de vefat edene kadar Emekli Sandığından maaşını düzenli olarak aldı. Emekli olduğu 1970 yılından itibaren 26-27 yıl muayenehane çalıştırdı. Eşine bağlanan dul aylığının derece/kademesi 1/4, aylık oranı 15/20, hizmet süresi 25 yıl 5 ay, kıdem yılı 15, ek göstergesi 3600, makam göstergesi 2000. 16 Mart 2019 tarihli Sözcü’deki köşenizde bir okura verdiğiniz yanıtta eğer yanlış anlamadıysak, babama bir ilave ödeme yapılması gerektiğini gördük. Bu doğru mudur? Babam vefat ettiği halde dul eşi bu ilave ödemeyi alabilir mi? Alınabiliyorsa ne yapmamız gerekir? Yoksa bu ödeme zaten maaşına eklenmiş midir?

Emekli tabip ve diş tabipleri için öngörülen ilave ödeme, bunların vefat etmiş olmaları halinde, aylığa müstahak olan dul ve yetimlerine de aylık bağlama oranları üzerinden ödeniyor. Ancak ilave ödeme, Emekli Sandığı Kanununa göre tabip ve diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerine yapılıyor. Babanıza aylığıyla birlikte makam tazminatı da ödendiğinden ilave ödeme yapılacak tabipler kapsamına girmiyor. Bu nedenle de annenize ilave ödeme yapılmaz.

Sezgin Özcan, Sözcü Gazetesi