Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Evde Doğum Yapanlara SGK Para Öder Mi?

1.428
Abone ol

SGK, sigortalılarına gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik hâlinde ise ilk 10 haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık hâli ile ilgili rahatsızlık ve engellilik hâllerini analık hâli olarak kabul etmekte ve bu süre zarfında belirtilen kişilere çalışmadıkları her gün için para (iş göremezlik ödeneği) vermektedir.
Bu bağlamda doğuma bağlı olarak SGK’nın ödemekte olduğu bu ödeneklerden faydalanmak için doğumun esasen hastanede olması gerekir.
Keza burada doğumun belgelenmesi, kayıt altına alınması mümkün bulunmaktadır. Hâl böyle iken çeşitli nedenlerle hastane yerine evde doğum yapan birçok okuyucumuz evde doğum yapmaları hâlinde SGK’dan doğum parası (geçici iş göremezlik ödeneği) alıp alamayacaklarını sormaktadır.
DOĞUM PARASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
Analık sigortası kapsamında olanlara doğumdan önceki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik hâlinde ilk 10 haftalık; doğumdan sonraki sürede ise ilk 8 haftalık çalışmadığı her güne geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;
  • Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
  • Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması,
  • İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması,
  • İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması,
  • (4/1-b) kapsamında olup analık sigortasından yararlanmada sigortalı sayılanların analıkları hâlinde, ayrıca genel sağlık sigortası dâhil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,
Şartlarının tamamını yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.
EVDE DOĞUM YAPANLARIN DURUMU
Evde doğum yapmadan önce hastaneden çalışır raporu alınması söz konusu olmaktadır. Ancak doğum, hastane yerine evde olmuşsa doğum sonrasına ilişkin hastane kaydı olmayacaktır.
Doğumdan haberdar olmayan SGK’nın ise iş göremezlik ödeneği ödemesi zorlaşacaktır.
Bununla birlikte erken veya normal doğumu evinde yapan sigortalıların doğum öncesine ait raporun yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının hekimleri tarafından tespit edilmesi şartıyla söz konusu doğum belgesine istinaden e-Odenek Sağlık Geri Ödeme Sisteminde yer alan “Manuel Rapor Kayıt işlemleri” alt menüsü kullanılarak doğum sonrası analık raporuna ait kayıt işleminin gerçekleştirilmesi akabinde, geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneğini SGK’nın ödemesi mümkün hâle gelecektir.
180 TL EMZİRME ÖDENEĞİ
 Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, (4/1-a) ve (4/1-b) kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve SGK Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilmektedir.
SGK Yönetim Kurulu her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına karar vermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının %20,30 olduğu dikkate alınarak 2018 yılında 149,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2019 yılında 180,00 TL olarak ödenmektedir..
İŞTEN AYRILANLAR DA EMZİRME ÖDENEĞİ
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılabilmektedir.
Hemen hatırlatalım, emzirme ödeneği almadım diye üzülmeyin.
Bu hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 (beş) yıl içinde SGK’dan isteyebilirsiniz.
            ***
“İnsan daima başına gelen felaketleri sayar, sevinçleri değil. Eğer saysaydı, dünyanın kendisine yeterince mutluluk sunmuş olduğunu anlardı.” DOSTOYEVSKİ
İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi