Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Fiili Hizmetlerde İşveren Payı Nedir?

457
Abone ol

Tabloda belirtilen işyeri ve işlerden aynı anda birden fazlasına tabi olan sigortalılara en yükseğine göre fiili hizmet süresi zammı verilir.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI ÖZET TABLOSU

SektörGüne İlaveYaştan İndirim İçin Staj SüresiYaştan İndirimOranıYaştan İndirim Süresi
(1) ila (9), (11), (12) ve (15), (16), (17) , (18) (19) ve (20) sıralarında yer alanlar için5 Yıl3600Yarısı 3 Yılı Geçmemek Üzere(18) numaralı sırada yer alanlar için de azami süre 3 yıl ancak FHSZ’nin yarısı değil tamamı dikkate alınmaktadır.2,5
(13) ve (14). sıralarında yer alanlar için8 Yıl3
(10). sırada yer alanSınırlama Yok1800Tamamı Sınırlama YokSınırlama Yok

 

FİİLİ HİZMET ZAMMINDAN YARARLANACAK 4/a İşçi Payı Uzun Vadeli de sabittir.

5510/81’inci Maddesi;

5510 sayılı Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir;

  1. a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20’sidir. Bunun % 9’u sigortalı hissesi, % 11’i işveren hissesidir.
  2. b) 5510 sayılı Kanunda belirtilen fiilî hizmet süresi zammı uygulanan işlerde 4 -1 (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen % 20 oranına;

5510/40 ıncı maddeye göre

  • 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1 puan,
  • 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 1,5 puan,
  • 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3 puan eklenmesi suretiyle belirlenir.
  • Bu şekilde bulunan oran ile bu maddenin (a) bendinde belirtilen % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir.

İşveren 5510/40’ıncı maddesiyle fiili hizmet zamlarının ek puanlarının tamamını kanun koyucu işverenin üstünde bırakmıştır.

Bunun nedeni ise işverenin finansman yönünden güçlü olması ve prim tutarını gider yazılarak vergisel anlamda yıllık kazancından düşmesi yoluyla daha az vergi ödemesi de amaçlanmıştır.

5510/40’ıncı maddesi ile sigortalının hem gününe eklenmesi aynı zamanda emekli olacağı yaş süresinden düşülmesiyle emsal çalışanlara göre daha erken emekli maaşı ödeyecektir,SGK finansmanı değimiz emekli maaşı ödemesindeki açığını kapatmayı da hedeflemiştir.

Fiili Hizmette elde edilen gün süresi ile ABO artarak emekli maaşını diğer emsallere göre fazla alması da hedeflenmiştir.

Bundan dolayı fiili hizmetlerde işçi payı %9 sabit tutulmuş,İşveren payı olan %11 ise yılda 60 fiili hizmet günü alanlarda işveren payı 1 puan,90 günde 1,5 puan,180 günde 3 puan eklenmesiyle birlikte;

  • 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde %21
  • 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde %21,5
  • 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde %23

Kanun koyucu fiili hizmet zammında bu rakamları belirlenmesinde 30 gün taban almış 0,5 puan belirlenmiştir.30 gün katları olarak x2 katı %1 ,x3 katında %1,5,x6 katında ise %3 olarak belirlenmiştir.

İşveren tarafı hiçbir zaman fiili hizmet zammı kapsamında çalışan işçi ile pazarlık yaparak, üzerinde bulunan fark primlerini işçiden isteyemez,ücret bordrosundan bu yönde kesinti ve mahsup yapamaz.

Vedat İlki, alitezel.com.tr