Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Gayrifaal Şirket Ortağı Emekli Kişinin Maaşından SGDP Kesilemez

657

Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), emekli kimselerin yeniden çalışmaya başlaması veya ticarî faaliyetinin olması, şirket ortağı olması halinde emekli maaşından yapılan bir kesintidir.

SGDP, yaşlılık aylığı kesilmeksizin yeniden çalışmaya başlamak için ödenmesi gereken bir primdir.[1]

Limited şirket ortaklarından SGDP kesilmesi konusu uygulamada çeşitli sorunlara neden olmaktadır.

Örneğin şirketin gayri faal olması halinde bu kesinti yapılamayacaktır. Uzun zamandır gayri faal olan limited şirket ortakları veya anonim şirket ortakları açısından şirketin 6103 sayılı yasanın geçici md. 7 hükmüne göre, gayri faal olduğu tespit edildiği takdirde SGDP kesintisi yapılamaz. Bunun için izlenecek yollar kısaca şöyledir;[2]

1) Şirketin gayri faal olduğuna ilişkin ticaret odası / ticaret sicil ‘den form tasdik edilerek, SGK kurumuna verilmelidir.

2) Şirketin gayri faal olduğu hakkında ilgili vergi dairesinden yazı alınmalıdır.

3) Şirketin vergi dairesi kaydı re’sen terk yöntemi ile kapalı ise, ticaret odası kaydı açık ise, SGDP kesintisi yapılır. Bunun için, ticaret sicilden de re’sen terk yöntemine göre kapanış işlemi yaptırılmalıdır.

4) Emekli şirket ortağının, bordrolu olarak 1 gün dahi çalışması halinde SGDP kesintisi yapılamaz.

5) Şirketin gayri faal olduğu tarihten sonra, emekli şirket ortağından kesinti yapılmış ise bu kesintiler geriye doğru bakılarak emekli kişiye red ve iadesi yapılacaktır.

[1] Bu oran, hali hazırda %15 ‘tir. 02.08.2003 tarihinden itibaren SGDP kesintisi başlamış olup, başlangıç itibariyle bu oran % 10 ‘dur.

[2] Bkz. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 07.06.2012 gün ve E:2011/6627 – K:2012/10947 sayılı Kararı

Av. Nazlı Gaye Alpaslan, Hürses Gazetesi