Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Hangi Emekli Emlak Vergisi Ödemeyecek?

355
Abone ol

2019 yılına ilişkin emlak vergisinin birinci taksit ödemesinde son aya girdik. Ödemenin 31 Mayıs 2019 Cuma akşamına kadar yapılması gerekiyor.

Türkiye sınırları içinde, brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan;

— Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmayan emekliler ile dul ve yetimler,

— Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmayan ev kadınları ve işsizler,

— Gaziler,

— Şehitlerin dul ve yetimleri,

— Özürlüler,

ise emlak vergisi ödemeyecek. Ancak bu kişilerin emlak vergisi ödememeleri, diğer bir deyişle indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanabilmeleri için bazı koşullar aranıyor.

GELİR SINIRI

Emekli, dul veya yetim aylığından başka geliri olmama şartı aranan emekli, dul ve yetimler ile ev kadını ve işsizlerin, 34 bin TL’ye kadar olan mevduat faizi, repo, bono ve tahvil faizi, temettü ve kâr payı gibi menkul sermaye iradı gelirleri, sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanmalarına engel olmayacak. Söz konusu gelirlerin 34 bin TL’yi aşması halinde indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanılamayacak.

BİZZAT OTURMA ŞARTI

İndirimli vergi oranı uygulamasından yararlanmak için konutta bizzat oturma şartı aranmıyor. Sahip olduğu tek konutunu kiraya verip, kirada oturanlar da sahip oldukları tek konutları için emlak vergisi ödemeyecek.

YAZLIKLARIN DURUMU

Belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık türü konutlar için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından yararlanılamayacak. Tek bir eve yazlık olarak sahip olunsa da emlak vergisi ödenecek. Ancak yazlık evde sürekli oturulması ve başka evin de olmaması halinde yazlık ev için de emlak vergisi ödenmeyecek. Bu durumda ikamet kaydının, yazlık evin bulunduğu yerde olması gerekiyor.

HİSSELİ KONUT

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, hisseye isabet eden kısma uygulanacak. Birden fazla konuta hisse ile sahip olanlar ise bu kolaylıktan yararlanamayacak.

GELİR GETİRMEYEN İŞYERİ VE ARSA

Tek konutun dışında gelir getirmeyen işyeri, arsa ve araziye sahip olunması, indirimli emlak vergisi oranı uygulamasına engel değil. Bu durumda da tek konut için emlak vergisi ödenmeyecek. Ancak sahip olunan işyeri, arsa ve arazinin emlak vergisi ödenecek.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Sahip oldukları tek konut için öteden beri indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlananların durumlarında değişiklik olmadıysa bildirimde bulunmaları gerekmiyor. Ancak ilk defa indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanacak olanların, durumlarına uygun bildirim formunu ilgili belediyeye vermeleri gerekiyor.

Sezgin Özcan, Sözcü Gazetesi