Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

İlave Ödeme Davası İçin Gerekçe

165

20 Mart 2019 tarihli SÖZCÜ’deki “İlave ödemede emekli doktorlar arasında yeni bir ayrımcılık”başlıklı yazımda, “SGK’nın, Emekli Sandığından tabip veya diş tabibi olarak emekli aylığı almalarına rağmen, emeklilik öncesi son prim ödemeleri SSK veya Bağ-Kur kapsamında olanlara ilave ödeme yapmayarak yeni bir ayrımcılık yaptığını” yazmış, bu durumda olanların önce SGK’ya başvurmalarını, başvurularının reddi halinde de dava açmalarını önermiştim.

Bu konuda mağdur olan birçok okurumdan gelen iletide dava gerekçesi ile ilgili bilgi talep ediliyor. Gerekçeye geçmeden önce Yasa hükmünü hatırlamakta yarar var.

YASAL DÜZENLEME NE DİYOR?

Yasal düzenlemede, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup,aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabipleri için ilave ödeme yapılması hüküm altına alınmış.

Emekli Sandığı hizmeti sonrası SSK veya Bağ-Kur kapsamında prim ödemesi olanların ilave ödemeden yaralanamayacağına ilişkin bir hüküm yok.

Diğer bir deyişle, yasa hükmünde “son olarak Emekli Sandığına tabi olarak uzman tabip/tabip kadrosunda görev yapmakta iken emekliye ayrılmış olma” şartı öngörülmemiş, “Emekli Sandığı Kanununa göre uzman tabip/tabip kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli aylığı bağlanmış olma” şartı aranmış.

SGK NE DİYOR?

Emekli Sandığı hizmetinden sonra SSK veya Bağ-Kur kapsamında prim ödemesi olup, birleştirilen hizmet süreleri üzerinden Emekli Sandığından doktor emeklisi olarak aylık bağlananlara SGK diyor ki;“Her ne kadar 2829 sayılı Kanuna göre, tarafınıza birleştirilen hizmet süreleriniz üzerinden 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında emekli aylığı bağlanmış ise de; son olarak tabip/uzman tabip kadrosunda görev yapmakta iken emekliye ayrılmayıp, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olarak görev yapmakta iken emekliye ayrıldığınızdan tarafınıza emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılmasına imkan bulunmamaktadır.”

GEREKÇE

Geçmişte, son defa Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılmamış olanlara yasa hükmü gereği emekli ikramiyesi ödenmiyordu. Anayasa Mahkemesi, ilgili kanunun “Son defa Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve …” ibaresini Anayasaya aykırı bularak iptal etti ve yapılan yeni düzenleme ile emekli ikramiyesi için son defa Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılmış olma şartı kaldırıldı.

İlave ödeme ile ilgili olarak ise daha lehe bir durum var. İlave ödeme için yasada “son olarak tabip/uzman tabip kadrosunda görevde iken emekliye ayrılmış olma” şartı yok. Yasada yer almayan “son defa” şartı, SGK’nın dayanağı belli olamayan aleyhte yorumuyla uygulanıyor.

SGK’ya yapılacak başvurunun reddi üzerinde açılacak davada gerekçe olarak; Yasa hükmünde ilave ödeme için “son olarak Emekli Sandığına tabi olarak uzman tabip/tabip kadrosunda görev yapmakta iken emekliye ayrılmış olma” şartının aranmadığı, “Emekli Sandığı Kanununa göre uzman tabip/tabip kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli aylığı bağlanmış olma” şartının arandığı, tarafınıza da Emekli Sandığı Kanununa göre uzman doktor/doktor olarak emekli aylığı bağlandığı, SGK’nın yasada yer almayan bir gerekçeyle ilave ödemeden yararlandırılmadığınızı belirtip, yasa hükmüne uygun olmayan SGK işleminin iptali ile ilave ödemenizin Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işletilecek yasal faizi ile ödenmesine karar verilmesini talep edebilirsiniz.

Hatta dava dilekçesinde, “kaldı ki, hizmetleri birleştirilerek Emekli Sandığından emekli aylığı bağlananlara son defa uzman tabip/tabip kadrosunda görev yapmakta iken emekliye ayrılmamış olması nedeniyle SGK tarafından ilave ödeme yapılmamasının Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu” hususu da belirtilebilir.

Sezgin Özcan, Sözcü Gazetesi