Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisinde Matrah ve Oran Değişikliği

1.019

1013 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla ile;

1- Bazı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranlarında değişiklik yapılmış olup, bu değişiklikler;

– Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işlerinde 01.05.2019 tarihinden itibaren “% 1” oranında katma değer vergisi uygulanacaktır.

– Montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içeren perdelerin 01.05.2019 tarihinden itibaren teslimlerinde “% 8” oranında Katma Değer Vergisi uygulanacaktır.

2- Bazı tütün mamullerine 01.05.2019 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisinin asgari maktu vergi tutarları artırılmıştır.

3- Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazların özel tüketin vergisi oranlarında yapılan artışla,

01.05.2019 tarihinden itibaren; 640,00 TL’yi aşmayan cihazlar %15 oranında, 640,00 TL’yi aşıp 1.500,00 TL’yi aşmayan cihazlar %40 oranında, 1.500,00 TL’yi aşan cihazlar %50 oranında özel tüketim vergisi uygulanacaktır.

4- Hurdaya çıkarılan araçlar ile ilgili terkin edilecek özel tüketim vergisi tutarının tespitinde,

Matrahlarda artırım yapılmış olup, 01.05.2019 tarihinden itibaren;

– Vergi matrahı 70.000,00 TL’yi aşmayan araçlar için terkin edilecek Özel Tüketim Vergi tutarı 10.000,00 TL,

– Vergi matrahı 70.000,00 TL’yi aşıp 120.000,00 TL’yi aşmayanlar için terkin edilecek Özel Tüketim Vergisi tutarı 8.000,00 TL,

– Vergi matrahı 120.000,00 TL’yi aşanlar için 3.000,00 TL tutarında Özel Tüketim Vergisi terkin edilecektir.

Berker Bostancı, Hürses Gazetesi