Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

KDK Kararları (4) Tarımsal Tevkifat Kesintisi SGK Ya İntikal Etmese De Hizmettir

22

Kamu Denetçi Kurumunun Başvuru No: 2017/15035 ve 18.05.2018 tarihli kararlarına konu olayda, tarımsal ürün satışı nedeni ile tevkifat işlemi sureti ile üründen prim kesilen işlemlerde sigortalı Kuruma başvuru yaparak TARIM BAĞ-KUR sigortalısı olarak tescili yaptırmış, kendisinin 1776 gününün olduğu bildirilmiş, tahsis işlemleri için başvurusunda 1725 sigortalı gününün silindiği, 51 gününün kaldığının bildirilmesi üzerine yapılan başvuruda;

Yargıtay 21. HD’nin 20.09.2010 tarih ve E.2009/11965, K.2010/8609 sayılı kararlarında tarımsal ürün satışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından % 1 ürün bedeli kesintilerin; SGK’ya aktarılmamış olması halinde hizmetin geçerli geçerli olacağı ve sonucu etkilemeyeceği kararlarına da atıf yapılarak, SGK’ya hizmetlerin geçerli kabul edilmesi tavsiyesinde bulunulmuştur.

Abdulhalim Eke, Ali Tezel Sitesi