Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

KKTC Yurtdışı Borçlanmada Ne Değişti?

60
Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında sosyal güvenlik sözleşmesi 9 Mart 1987 tarihinde Lefkoşa’da iki nüsha halinde Türkçe olarak düzenlenip aynı gün imzalanmış, 25 Kasım 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, 1 Aralık 1988 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.

BÖLÜM V MALÜLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI

Madde 24

(3) Türkiye’de sigortaya tabi tutulmadan önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortalarına tabi tutulmuş bir kimse için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sigortaya ilk girdiği tarih, Türkiye’de sigortaya ilk giriş tarihi sayılır.

Yukarıdaki yazılı ibare ile birlikte yurtdışı borçlanma yapanlar,şayet Türkiye de Sosyal Güvenlik Kurumlarına işe giriş tarihi olmasa da yada daha sonra işe girseler bile,KKTC ilk işe giriş tarihi Türkiye’de başlangıç sayılarak emekli olmada aranan yaş şartlarını etkiliyordu.

22/05/2019 TARİHİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ.(RG yayımlandı)

7170 Sayılı Kanunla birlikte 23/02/2017 tarihinde ikili sözleşmede değişikliğe gidildi.

MADDE 1- (1) 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Dolayısıyla bir önceki anlaşma yürürlükten kaldırılmış,geçmişteki kazanılmış haklar korunmuştur.

22/05/2019 Tarihinden önce KKTC işe giriş tarihleri Türkiye ‘de ilk işe giriş tarihi olarak işlem görecektir.

BELÇİKA AYNI İŞLEM YAPILIYOR!

1/09/2018 Tarihinden önce Belçika’ da çalışmaya başlayanların bu ülkedeki ilk işe giriş tarihleri ,Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.

1/09/2018 Tarihinden sonra Belçika’da çalışmaya başlayanların bu ülkedeki ilk işe giriş tarihleri Türkiye ‘de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmeyecektir.

Dolayısıyla konuyla ilgili açıklamalar SGK tarafından yapılacaktır.

Sonuç:

5510 sayılı Kanunla da artık uyum içinde olacağı için  Ekim/2008 den sonra Emeklilik yaşları 65 doğru gideceği için ,yurtdışında ilk işe giriş tarihinin bir esprisi de kalmayacaktır.

Vedat İlki, alitezel.com.tr