Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Kurumlar Vergisi Hakkında Önemli Gelişme

3.487

Cumhurbaşkanı’na kurumlar vergisinde 5 puan indirim yetkisi veren hüküm, dün gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba kanun teklifinden çıkarıldı. İlgili maddenin,  borsada halka arz edilen şirketlere 2 puanlık kurumlar vergisi indirimi getiren hükmü ise korundu.

Muhasebe Büronuzu ve Ekibinizi Tek Panelden Yönetin Hemen Tıklayın

Teklifin 40’ncı maddesi iki bölümden oluşuyordu. İlk bölümde Cumhurbaşkanı’na kurumlar vergisinde 5 puanlık indirim ve tekrar kanuni seviyesine getirme yetkisi veriliyordu. Teklifin genel kurulda görüşmeleri sırasında bu bölüm metinden çıkarıldı.

En az yüzde 20’si ilk defa işlem görmek üzere borsada halka arz edilen şirketlere 2 puanlık kurumlar vergisi indirimi öngören şu hüküm ise aynen kabul edildi.

Muhasebe Bürolarına Özel Yazılım İçin Buraya Tıklayın >>

“Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.” Canan Sakarya – Dünya Gazetesi