Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Kurumlar Vergisi Oranında Değişiklik

5.864
Abone ol

Bir Muhasebe Bürosunda İşler Yolundaysa Orada e-Mükellef Yazılımı Vardır

Detaylar İçin Hemen Buraya Tıklayınız

Kurumlar vergisinin, finans sektörü için yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılması teklif edildi. AK Parti tarafından Meclis’e sunulan torba yasa teklifinde kurumlar vergisi oranı; bankalar, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinde yüzde 25’e çıkarılıyor. Yüzde 25 oranı 2022 yılı kazançları içinde geçerli olacak.

Evim mağdurları olarak bilinen faizsiz modelle ev ve araba alan kişilerin alacaklarına yönelik çözüm getiren, muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çekilmesi ile Vergi Usul Kanunda kaçakçılık suçunun zincirleme suç kapsamına alınmasını içeren Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Yasa teklifiyle Vergi Usul Kanunda yapılan değişiklikle vergi kaçakçılığı suçlarında etkin pişmanlık uygulaması getiriliyor.

39 maddelik yasa teklifine göre, imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmesine imkan veren düzenleme, istisna uygulamasına çevrilerek, süresi 31 Aralık 2025 tarihine uzatılıyor. Bu kapsama turizme yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan inşaat işleri de alınıyor.

Bir Muhasebe Bürosunda İşler Yolundaysa Orada e-Mükellef Yazılımı Vardır

Detaylar İçin Hemen Buraya Tıklayınız

Yatırım fonlarından elde edilen kar payları ile katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kazançlar ve bu payların dönem sonu değerlenmesinden kazanç oluşması halinde ise bu kazançlarda istisna kapsamında olacak.

Katma Değer Vergisi Kanununda yabancılara istisna kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde istisnadan faydalanamayacağına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidilerek elde tutma süresi 3 yıla çıkarılıyor.

Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine dönük verilen ve yatırım teşvik kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna ediliyor.

Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılacak kamu konutlarının satışlarından elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Canan Sakarya / DÜNYA

Bir Muhasebe Bürosunda İşler Yolundaysa Orada e-Mükellef Yazılımı Vardır

Detaylar İçin Hemen Buraya Tıklayınız