Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Lisanslı Depoculukta Yeni Yönetmelik Yayınlandı

1.390
Abone ol

Ticaret bakanlığı, tarım ürünleri lisanlı depoculuk yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınladı.

Buna göre, çıkarılan ürün tebliğlerinden biri kapsamında lisans almış lisanslı depo işletmesinin, başka bir ürün için lisans almak istemesi halinde söz konusu ürünler için belirlenen asgari depolama kapasitesi, sermaye hesabına ilişkin ürün tonajları ve asgari sermaye tutarlarının yarısı oranında uygulanacak.

12 Nisan 2019 CUMAResmî GazeteSayı : 30743
YÖNETMELİK
Ticaret Bakanlığından:

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan ürün tebliğlerinden biri kapsamında lisans almış olan lisanslı depo işletmesi tarafından başka bir ürün tebliği kapsamındaki ürün veya ürünler için de lisans alınmak istenmesi halinde, lisans alınmak istenilen yeni ürün veya ürünlere ilişkin ürün tebliğlerinde belirtilen asgari depolama kapasiteleri, sermaye hesabına ilişkin ürün tonajları ve asgari sermaye tutarları yarısı oranında uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.