Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Matrah Artırımında Değişiklik Yapıldı (Son Dakika)

3.320
Abone ol

Bir Muhasebe Bürosunda İşler Yolundaysa Orada e-Mükellef Yazılımı Vardır

Detaylar İçin Hemen Buraya Tıklayınız

Vergi ve prim borçlarını yapılandırarak, matrah ve stok affı getiren yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonunda yapılan bazı değişikliklerle kabul edildi.

2020 matrah artırım oranı yüzde 15’e çekildi 

Yasa teklifinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016 yılı için yüzde 30, 2017 yılı için yüzde 30, 2018 yılı için yüzde 25, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 20 olan matrah artırım oranında değişikliğe gidildi. Kabul edilen önergeyle, 2016 yılı için yüzde 30’luk oran yüzde 35’e çıkartılırken, 2020 yılı için yüzde 20 olan oran yüzde 15 ‘e çekildi.

ÖNCEKİ HABERLERDEN EK BİLGİ: Artırılan matrah, 2020 için 127 bin 500 liradan, 2019 için 112 bin 400 liradan, 2018 için 105 bin 800 liradan az olamayacak.

Muhasebe Büronuz Varsa Buraya Tıklayınız

Kayıtlarını düzeltilmesinde vergi oranı yüzde 3’e indirildi 

Komisyonda kabul edilen önergeyle, kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilme suretiyle kayıtların düzeltilmesinde uygulanacak vergi oranı yüzde 5’den yüzde 3’e indirildi.

Kaynak: Canan Sakarya / Dünya Gazetesi

Bir Muhasebe Bürosunda İşler Yolundaysa Orada e-Mükellef Yazılımı Vardır

Detaylar İçin Hemen Buraya Tıklayınız