Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Medikal ve Hastanelerde Vergi Borcu Yoktur Belgesi

151
Abone ol

Bilindiği gibi, 7061 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemeler sonucunda 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hk. Kanun’un 22/a maddesinde önemli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; Maliye Bakanlığı tarafından seri:A sıra:9 tahsilat genel tebliği ile, Seri:A-No:1 tahsilat genel tebliğinde de paralel bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda 1/1/2018 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık hizmet sunucularına (Hastaneler, Eczaneler, Optisyenler, Medikal marketler, İşitme Merkezleri vb.) yapılacak ödemeler ile Basın İlan Kurumu tarafından yapılacak ödemeler sırasında hak sahiplerinin vergi dairelerine vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılarak kesinti yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre idare bu uygulamayı 1 Mart 2018 tarihine ötelemiştir. (Gelir idaresi Başkanlığı yazısı 11.01.2018 gün ve 2932 sayılı)

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlık hizmet sunucularına yapılacak ödemeler ile Basın İlan Kurumu tarafından yapılacak ödemeler için bu zorunluluğun 1/3/2018 tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için başlatılması Bakanlıkça uygun görülmüştür.

Son zamanlarda gerek vergi daireleri tarafından ve gerekse muhtelif saymanlıklar tarafından yapılacak ödemelerde mükelleflerin vergi borcu araştırılmakta, SGK borçları araştırılmakta (4a,4b,4c) buna göre mükellefe iade ancak yapılabilmektedir. SGK ve vergi daireleri arasında Kamu elektronik yazışma yöntemi ile elektronik ortamda yazışmalar yapılarak, vergi dairesi ve SGK borç sorgulama entegrasyonu gerçekleştirilmektedir.

Av. Nazlı Gaye Alpaslan, Hürses Gazetesi