Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Mesleki Yeterlilik Teşviki Nasıl Uygulanacak?

244
Abone ol

İşsizlik Fonu’ndan sağlanan desteklerden biri de mesleki yeterlilik belgelerine ait sınav ve belge ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasıdır. Mesleki yeterlilik zorunluluğu bulunan mesleklerde sınavlarda başarılı olanlar destekten yararlanabilmektedirler. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamında uygulanan sınav ve belge ücret teşvikinden sadece; mesleki yeterlilik zorunluluğu kapsamında sınava girenler, sınav ücretini ödeyenler veya sınav ücreti tutarınca teminat gösterenler, girmiş olduğu sınav/sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanmış kişi/kişiler bir defaya mahsus olarak yararlanabilir.
Teşvikten yararlanmak için ya sınav öncesinde peşin ödeme yapmak ya da 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 34’üncü maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerlerde teminat gösterilmek zorundadır. Bunun dışında çek veya senet gibi diğer ödemeler kabul edilmemektedir. Sınav bedellerine ilişkin tüm ödeme veya teminat gösterme işlemleri sınav tarihinden önce tamamlanmış olmalıdır.

Daha önce mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen işçiler şahsen başvuru yapıyor, yine sınavda başarılı olmaları halinde destek tutarını kendileri alıyorlardı. Mesleki yeterlilik alma maliyetleri işçinin tek seferde karşılamayacağı kadar yüksek olduğundan bazı işverenler çalışanlarına destek oluyordu. Bu anlamda çalışan adına sınav ücreti işverenlerce karşılanıyor, teşvik tutarının kime ödeneceği konusunda tereddüt yaşanıyordu.

Ancak 2017 Nisan ayında “tek nokta başvurusu” adı altında yeni bir sistem getirilmiştir. Hem sınav hem de belgelendirme ücretlerinin üçüncü kişiler (işveren) veya kurumlar tarafından ödenebiliyor hem de teşvik tutarının bu kişi ve kurumlara iade ediliyor. Tek Nokta Başvurularına ilişkin ödemeleri gerçekleştirebilecek üçüncü kişi veya kuruluşlar; adayların işverenleri, adayların ya da işverenlerinin mensubu olduğu sendika, dernek, vakıf vb. sivil toplum kuruluşları ile meslek kuruluşları olmak zorundadır.

Tek nokta başvurusu asgari 10 kişilik aday grubu için yapılabilmektedir. 10 kişinin aynı ulusal yeterliliğin sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Sınav ücretleri MYK tarafından belirlenen kurallar dâhilinde üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yetkili belgelendirme kuruluşlarına peşin olarak ödenmelidir. Belgelendirme kararının akabinde teşvikten yararlanma hakkı kazananların sınav ücretleri üçüncü kişi veya kuruluşa iade edilecektir.