Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Muhasebe ve Vergi Uygulamalarında Sanal Ofis

1.214

Bilindiği gibi, gerçek ve tüzel kişilerde işyeri 213 sayılı VUK’nun 156.maddesinde düzenlenmiştir. VUK’un kabulünden sonra neredeyse 56 yıl geçmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra mükelleflerin iş yapma biçimleri, işyeri ve diğer ticari organizasyonlarda önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Geldiğimiz yıllarda mükellefler vergiye tabi faaliyetlerini sabit bir işyeri yerine daha farklı mekanlarda sürdürebilmektedirler. Örneğin, vergiye tabi faaliyetini bir mükellef homeofis şeklinde bir mekanda sürdürebileceği gibi sanal ofislerde de vergiye tabi faaliyetlerini icra edebilmektedir.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antep gibi büyük kentlerde birçok vergi mükellefi özellikle pazarlama, danışmanlık, serbest meslek faaliyetleri, müşavirlik vb. faaliyetlerini sanal ofislerde başarılı olarak icra edebilmektedirler. Sanal ofislerde günün koşullarına uygun her türlü iletişim araçları, telefon, faks, sekreterlik hizmetleri, bilgisayar vs. hizmetler düzenli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Sanal ofislere her türlü tebligat ve vergi ve hukuki anlamda hüküm ifade eden birçok tebligatlarda yapılabilmektedir. Özellikle 2016 yılından itibaren gerçek ve tüzel kişilerde e-tebligatın zorunlu hale getirilmiş bulunması nedeniyle fiziki ortamda tebligat neredeyse geçmişte kalmaktadır.

Günümüzde ticari ve birçok vergisel faaliyetler fiziki bir işyeri, sabit bir işyeri açmak yerine daha çok teknolojinin sunduğu olanaklar içeren sanal ofislerde gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle serbest meslek işi üreten birçok serbest meslek erbabı home ofis veya sanal ofislerde faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. Sanal ofislere ödenen kiralar, elektrik, su, telefon ve diğer yönetsel giderler vergi uygulamasında GVK md.40 hükmüne göre giderleştirilebilmektedir. Sekreterya hizmetleri ile ilgili her türlü giderler sanal ofis yöneticisi tarafından kullanıcılara fatura edilmektedir. Bunlarla ilgili her türlü giderler ve yüklenilen KDV’ler kullanıcıları da muhasebeleştirilebilmektedir.

Sonuç olarak, sanal ofis sözleşmelerine istinaden kullanılan işyerleri için vergi daireleri tarafından işe başlama yoklaması düzenlenebilmektedir. Teknolojik olanakların giderek gelişmesi ile beraber sanal ofislerin önümüzdeki yıllarda giderek yaygınlaşacağı izlenimi ortaya çıkmaktadır.

Vergi usul yasamızda yapılacak düzenlemeler sırasında sanal ofis ve home ofis gibi işyerlerinin ilgili 156.maddeye eklenmesinde ve bu konuda Gelir İdaresini aydınlatıcı düzenlemeler yapılmasında yarar görülmektedir.

Av. Nazlı Gaye Alpaslan – Hürses Gazetesi