Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Nisan 2019 Vergi Takvimi

100
Abone ol

İlk TarihSon Tarihazalan sıradaVergiler/Harçlar
01/03/201901/04/20192018 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/201901/04/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/201901/04/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/201901/04/2019Şubat 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/201901/04/20196736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 13.Taksit Ödemesi
01/03/201901/04/20197020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11.Taksit Ödemesi
01/03/201901/04/20197143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
01/04/201909/04/201916-31 Mart 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/201910/04/201916-31 Mart 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201915/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201915/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201915/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/201915/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201915/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201915/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/201915/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/04/201922/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201922/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201922/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201922/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/201922/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201922/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/04/201925/04/20191-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201925/04/2019Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
01/04/201925/04/2019Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
16/04/201925/04/20191-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/04/201926/04/2019Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201926/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/04/201926/04/2019Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/04/201926/04/2019Ocak-Şubat-Mart 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/04/201926/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201926/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201930/04/20192018 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201930/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/201930/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/201930/04/2019Mart 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/201931/05/20192018 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında)