Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Kategori

Muhasebe Haberleri

SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler) için güncel muhasebe haberleri yayınlanmaktadır.

118 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküsü Yayınlandı

Vergi Usul Kanunu SirküsüNo: 118Tarih:  15/10/2019Sayı: VUK-118/2019-8T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/118 Konusu: Kendisi veya yakını  vefat…

KDV Tebliği Yayınlandı (Seri No: 27)

15 Ekim 2019 SALI - Hazine ve Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 27) Sayı : 30919 MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma…

Bağımsız Denetim Sürecinde İç Kontrol Sistemi

Bağımsız denetimde işlemlerin bağlı olduğu test sonuçlarının saptanması amacıyla ve güvenilir bir temel olarak, mevcut iç kontrol sisteminin gerektirdiği gibi incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.Dönem içi denetim çalışmaları…

Vergi Usule Göre Aramalı Vergi İncelemesi

Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.Madde hükmüne göre, arama kararını sulh hakiminin vereceği ve yine aramaya yapılacak herhangi bir…

Bir Yıldan Çok Müddetli Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre, damga vergisinin mükellefi kağıtları imza edenler olduğu ve yine Damga Vergisi Kanunun 5. maddesinde bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshalarının ayrı ayrı aynı miktar…

Mehmetçiğimize Başarılar Dileriz

Barış Pınarı Harekatında  görev yapan,  dualarımızla her daim yanlarında olduğumuz Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dileriz.Allah yar ve yardımcıları olsun.Muhasebe Türk Ekibi

Şirket Ortaklarının Borçlardan Sorumlulukları

Şirkete yeni ortak sıfatıyla giren kişilerin önceki ortakların dönemini içerir biçimde borcu yapılandırmaları halinde eski ortaklar bu borçlardan sorumlu olamaz. Uygulamada limited şirketlerde şirketin ileride doğabilecek SGK veya kamu…

Vergi Hukuku Uygulamasında Tanık İfadesi

Bilindiği gibi, idari yargılama hukukunda tanık, beyan ve ifadeleri önem taşımaktadır. Ancak, vergi hukukunda her türlü tanık ifadesinin kanıt olabilme özelliği bulunmamaktadır. Tanığın vergiyi doğuran olay ile doğrudan ve yakın ilişkisinin…

45 Mesleğe Erken Emeklilik İmkanı

Kamuoyunda “yıpranma hakkı” olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin olarak SGK geçtiğimiz günlerde önemli bir adım attı ve bu süreden faydalanan meslek kuruluşlarının sayısını artırdı. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve…

Dikkat! Kamu Alacaklarında Gecikme Zammı Oranı Değişti

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan…

2019 Ekim Ayı Vergi Takvimi – Mali Takvim

2019 Ekim Ayı Vergi TakvimiMali Takvim Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur.İlk Tarih Son Tarih Vergiler/Harçlar01/10/2019 09/10/2019 16-30 Eylül 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait…

Vergi Dairesinden KDV İade Alacaklarının Temliki

Bilindiği üzere, KDV iade alacaklarının  temliki, KDV iade alacağı olan mükellef ile üçüncü şahıslar arasında ancak yapılabilmektedir.  Söz konusu  iade alacağının  temlik edilebilmesi için vergi idaresinin  bu konuda  muvafakatının …

Yıl İçinde Yeni İşe Girenler Dikkat! Vergi Borcu Çıkabilir

Vergi daireleri, iş değiştirdiği için vergi dilimi sıfırdan başlatılan veya birden fazla işverene bağlı çalıştığı için gelir vergisi eksik olanları görüşmeye çağırıyor. Bunun sebebi ise, yeni işverene eski ücretin söylenmemesi.…

Birden Fazla İşverenden Ücret Alanlar Maliye Kıskacında

“Müflis tüccar, eski defterleri karıştırırmış.”Vergi gelirleri bütçe öngörülerinin gerisinde kalınca, Maliye de eski defterleri karıştırmaya başladı.Ücret gelirlerini mercek altına alan Maliye, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında birden…

Sık Sık Hastalanma Fesih Nedeni Olabilir Mi?

İnsan doğası gereği, çeşitli nedenlerden dolayı hastalanabilmektedir. Esasen bir çalışanın hastalanması gayet doğaldır. İşyerinde olumsuzluklara sebebiyet vermediği sürece, sadece hastalanmış olması bir kişinin işten çıkartılmasını haklı…

Vergi Yargılamasında: İstinaf

Bilindiği üzere, idarî yargı alanında 6545 sayılı yasa ile bir dizi düzenlemeler yapılmıştır. 28.06.2014 günlü Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren yasada vergi davaları ile ilgili olarak da bazı düzenlemeler yapılmıştır.  Yeni…

Dedikodu Yapmak Tazminatsız İşten Çıkış Nedeni

İş Kanunu’nda işverene, belirli durumlarda işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesini feshetme yetkisi verilmiştir.İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine…