Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Kategori

Muhasebe Haberleri

SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler) için güncel muhasebe haberleri yayınlanmaktadır.

E-Devlet Bilgilerinden Vergi İptal Davası Açılması

Bilindiği gibi, Türkiye.gov.tr  adresinde gelir idaresi başkanlığının vergi borcu menüsü yer almaktadır. Bu bilgilere erişim gerçek kişiler yönünden  e-devlet şifresinin alınması ile buradan vergi dairesine gitmeksizin vergi borcu bilgileri…

2 Ayrı Şirketin Aynı Adreste İş Yapması

Uygulamada vergi mükelleflerinin aynı adreste mükellefiyet kaydı açtırarak faaliyette bulunmaları mümkündür. Ancak, bazı durumlarda vergi daireleri, mükelleflerin aynı adreste başka bir mükellefin işe başlaması ile ilgili işe başlama…

Maliye Tebliğ İşlemleri Yeniden Düzenlenmiştir

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Usul Kanununun tebligatla ilgili 101, 102, 103 ve 157.  maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Maliye Bakanlığı da, 17/12/2017 tarihli ve…

13 Haziran 2019 Tarihli ve 30800 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER –– Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik –– Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama…

KOBİ ve İşletmeler İçin 25 Milyar Liralık Yeni Destek Paketi

Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi ve 12 bankanın katılımıyla KOBİ ve işletmeler için "Ekonomi Değer Kredi Paketi" adıyla 25 milyar liralık yeni destek paketi devreye alınacak. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye…

Senelik İzinle İlgili Tüm Merak Edilenler

Bu yıl da tatil sezonu başladı. Okuyucularımızın bu konuda merak ettikleri tüm detayları bu yazımızda yer verdik. Hemen belirtelim anayasamıza göre ‘dinlenmek’ bütün çalışanlar için temel bir haktır. Bütün sene boyunca çalışanların uzun…

SGK Prim Alacaklarında Zamanaşımı ve Görevli Mercii

Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden olan süredir. Zamanaşımı bir hakkı sona erdirmez ancak dava edilebilmesini engellemektedir.SGK…

E-Bildirge Şifresi Hangi Durumlarda Iptal Edilmeli

Soru: e-bildirge şifresi hangi durumlarda iptal edilmeli?Cevap: E-Sigorta sözleşmesinin 8 inci maddesinde; “ İşyerinin başka ünite bölgesine nakli, devri, intikali, kapanması, terki, tasfiyesi, tescil işleminin iptali veya işverenin…

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Banka ve sigorta şirketlerinin Finansal Kiralama Kanunu’na göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.…

Engellilere Vergi İndirimiyle Erken Emeklilik

Engellilerin hakları ile ilgili birçok düzenlemeler yapılmış olup, toplumun en duyarlı olduğu ve pozitif ayrımcılık yaptığı konudur. Emekli olmak isteyen engelliler, yaş beklemeden erken emeklilik avantajı kullanmak için vergi indirimi…

Tatile Giren Üniversitelilere 808 Lira Maaşla Sosyal İş

İŞKUR, tatile girecek üniversite öğrencilerine yaz döneminde çalışabilecekleri iş fırsatları sunuyor. Sosyal çalışma programlarıyla öğrenciler yazın haftada üç gün çalışarak, 808 lira maaş alabilir.Üniversite öğrencileri için yaz ayları…

Hafta Tatiline Bağlı Olarak SGK Primlendirme Işlemleri

Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması;  Hafta Tatili Hakkında Kanunda, hafta içindeki çalışma süresi 6 gün olarak belirlenmiş ve her 6 günlük çalışma sonucu işçinin 24 saatten az…

Sahte Fatura Kullanımı İddiası ve Zamanaşımı

Bilindiği  gibi, defter  ve belgelerin  vergi müfettişine ibraz süresi 213 sayılı VUK’nun 257. maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre, defter  ve belgelerin  usulüne uygun defter ibraz yazısının  mükellefe tebliği üzerine  verilen süre…

Tazminat Ödemelerinde Gelir Vergisi İstisna Uygulaması

Kamu kurum ve kuruluşları hariç, Türk Hava Kurumu veya Kanuni veya İş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen hava araçlarının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren…

Fazla Çalışma Mı Primli Ücret Mi?

Haftada 45 saati aşan mesai için fazla çalışma ücreti ödeniyor. Bazı işyerlerinde ise ödemeler satışa bağlı prim şeklinde. Bu prim fazla çalışma ücretine karşılık gelir mi, inceleyelim Fazla çalışma kural olarak çalışanın haftada 45…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Çıkan Bir Yasa Yok

Soru: 26 Ekim 1972 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 13 Ekim 2000 olup 4800 gün primim var. 1992/1993 arasında yaptığım 15 ay (450) askerliğimin tamamını borçlandım. Bu şartlarda nasıl emekli olurum? Sigorta başlangıç tarihim ne oldu?…