Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Kategori

Muhasebe Haberleri

SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler) için güncel muhasebe haberleri yayınlanmaktadır.

İstihdam Odaklı Yeni Kredi Paketi Detayları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Muhasebe Büronuza En Kazançlı Yatırımı Yapın! TIKLAYINIZ >> "Artık finansal kaynaklarımızı ithalatı desteklemek için…

Şirketlerine Araç Alacaklar Dikkat!

Yeni vergi düzenlemelerini içeren tasarı dün TBMM genel kuruluna sunuldu. Bu tasarıda oldukça önemli düzenlemeler bulunmakta olup son yazımda vergi davalarına ilişkin düzenlemeyi ele almıştım. Bugün ele alacağım konu binek otomobillerin…

Konaklama Vergisi Maktu Vergi Şeklinde Alınacak

Meclis Plan Bütçe Komisyonda, Dijital Hizmet, Değerli Konut ve Konaklama hizmetleri olmak üzere üç yeni vergi öngören 45 maddelik Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinin görüşmeleri sürüyor.…

İş Kaynaklı Hastalıklarda İşverenin Sorumlulukları

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı maruz kaldığı geçici veya sürekli hastalık, meslek hastalığı olarak kabul ediliyor. SGK uygulamasında meslek hastalıkları diğer hastalıklardan farklı işlemlere tabi tutuluyor.…

Vergide Neler Değişecek?

TBMM Başkanlığına sunulan Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi ile başta gelir vergisi olmak üzere önemli bazı düzenlemeler yapılıyor. Gelir vergisine ilişkin düzenlemeler yanında Kanun Teklifi ile…

Tahsilat Genel Tebliği Yayınlandı!

25 Ekim 2019 CUMA Resmî Gazete - Sayı : 30929Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ(SERİ: C SIRA NO: 4) Muhasebe Büronuz Mu Var? Muhasebe App; Sizin, Personellerin ve Tüm Mükelleflerin…

Yeni Vergi Taslağı Hakkında 7 Maddede Kısa ve Öz Detaylar

İşte 7 maddede Yeni Vergi Taslağı hakkında her şey. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi taslağının detayları şöyle: 1-KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI Halka açılmayı teşvik etmek amacıyla belirli şartlarla borsada işlem…

509 Nolu Vergi Usul Kanunu Hakkında Detaylı Açıklamalar

Konu Hakkında Detaylı Açıklamalar;Vergi Usul Kanunu Tebliği İle Düzenlenen e-Belge Uygulamaları Hakkında Açıklamalare-fatura e-Arşiv Fatura e-İrsaliye e-serbest meslek makbuzu e-müstahsil makbuzu e-gider pusulası e-bilet…

Yeni Kredi Destek Paketi Hangi Sektörleri Kapsıyor?

Kamu Bankalarından Reel Sektöre Yeni Kredi Destek PaketiZiraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Çakar, Ankara Sanayi Odası’nın Antalya’da düzenlenen meslek komiteleri toplantısında kamu bankalarının emek yoğun olan sektörlere…

Vergilerde Çok Önemli Değişiklikler

Vergi taslağının ayrıntıları netleşmeye başladı. Taslak düzenlemeye göre, yıllık brüt 500 bin ila 750 bin lira arasında gelir elde eden ücretliler, evini kiraya veren ev sahipleri, şirketlerinden kâr payı alan patronlar ve serbest meslek…

118 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküsü Yayınlandı

Vergi Usul Kanunu SirküsüNo: 118Tarih:  15/10/2019Sayı: VUK-118/2019-8T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/118 Konusu: Kendisi veya yakını  vefat…

KDV Tebliği Yayınlandı (Seri No: 27)

15 Ekim 2019 SALI - Hazine ve Maliye Bakanlığından: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 27) Sayı : 30919 MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma…

Bağımsız Denetim Sürecinde İç Kontrol Sistemi

Bağımsız denetimde işlemlerin bağlı olduğu test sonuçlarının saptanması amacıyla ve güvenilir bir temel olarak, mevcut iç kontrol sisteminin gerektirdiği gibi incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.Dönem içi denetim çalışmaları…

Vergi Usule Göre Aramalı Vergi İncelemesi

Yasal düzenleme gereği 213 sayılı VUK 142-147. maddeleri hükümlerine göre, aramalı vergi incelemelerinde izlenecek yollar belirtilmiştir.Madde hükmüne göre, arama kararını sulh hakiminin vereceği ve yine aramaya yapılacak herhangi bir…

Bir Yıldan Çok Müddetli Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu hükümlerine göre, damga vergisinin mükellefi kağıtları imza edenler olduğu ve yine Damga Vergisi Kanunun 5. maddesinde bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshalarının ayrı ayrı aynı miktar…

Mehmetçiğimize Başarılar Dileriz

Barış Pınarı Harekatında  görev yapan,  dualarımızla her daim yanlarında olduğumuz Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dileriz.Allah yar ve yardımcıları olsun.Muhasebe Türk Ekibi

Şirket Ortaklarının Borçlardan Sorumlulukları

Şirkete yeni ortak sıfatıyla giren kişilerin önceki ortakların dönemini içerir biçimde borcu yapılandırmaları halinde eski ortaklar bu borçlardan sorumlu olamaz. Uygulamada limited şirketlerde şirketin ileride doğabilecek SGK veya kamu…

Vergi Hukuku Uygulamasında Tanık İfadesi

Bilindiği gibi, idari yargılama hukukunda tanık, beyan ve ifadeleri önem taşımaktadır. Ancak, vergi hukukunda her türlü tanık ifadesinin kanıt olabilme özelliği bulunmamaktadır. Tanığın vergiyi doğuran olay ile doğrudan ve yakın ilişkisinin…

45 Mesleğe Erken Emeklilik İmkanı

Kamuoyunda “yıpranma hakkı” olarak ifade edilen fiili hizmet süresi zammına ilişkin olarak SGK geçtiğimiz günlerde önemli bir adım attı ve bu süreden faydalanan meslek kuruluşlarının sayısını artırdı. Kurşun-arsenikte, cam fabrika ve…

Dikkat! Kamu Alacaklarında Gecikme Zammı Oranı Değişti

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan…