Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Kategori

Muhasebe Haberleri

SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler) için güncel muhasebe haberleri yayınlanmaktadır.

Vergi İnceleme Raporuna Dayalı Tarhiyat Yapılması

Aynı yıl ve dönem hakkında önce takdir komisyonu kararına istinaden daha sonra vergi inceleme raporuna dayalı tarhiyat yapılması 213 Sayılı VUK ’nun 138 mad. hükmüne göre, vergi incelemesi 5 yıllık tarh zamanaşımı dahilinde…

Eğitim Harcamalarına Vergi Avantajı

Okullar açıldı. Böyle olunca da okul masrafları başladı…Vergi kanunlarına göre eğitimle ilgili harcamalara bazı vergi avantajlarısöz konusu. Ancak avantaj sadece yıllık beyanname veren gelir vergisi mükellefleri için var. Beyanname…

Kimler Kıdem Tazminatı Alamıyor?

Kıdem tazminatı, iş hayatında gündemin en başında yerini koruyan ve en fazla tartışılan konudur desek abartmış olmayız. kıdem tazminatı, işçinin işverene bağlılığının ve sadakatinin bir karşılığı olup kanunda gösterilen fesih hallerinde en…

SGK Taksitini Aksatanlara Yeni Fırsat

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ekonomide yaşanan daralma ve kırılganlık piyasayı ve iş dünyasını olumsuz etkilemektedir.Piyasa beklentileri ve talepleri doğrultusunda 18/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 Sayılı Yapılandırma…

5 Soruda: Limited Şirketlerde Şube Açılış Prosedürleri

SORU: Limited şirketlerde şubeler ticari sicile tescil ve ilan zorunluluğu nedir?CEVAP: TTK md.40/1 hükmüne göre; gerçek veya tüzel kişi olsun, her tacir, ticari işletmesini açıldığı günden itibaren 15 gün içinde, ticari işletmesini ve…

KDV Sözleşme Bedeline Dahil Midir, Değil Midir?

Sözleşmelerde Katma Değer Vergisi (KDV)’nin sözleşme bedeline dahil mi yoksa hariç mi olduğu çok zaman unutulur. Sonra da taraflar arasında sorun olur. Ödemeyi yapacak olan sözleşme bedeline KDV’nin dahil olduğunu iddia ederken, ödemeyi…

Avukatların Gösterebileceği İndirimler

Avukatın serbest meslek kazanç defterinde ve gelir vergisi beyannamesinde neleri indirim konusu yapılabilir? Serbest meslek kazançları, 193 sayılı GVK’nun 65. maddesi hükmünde düzenlenmiştir. Serbest meslek kazancı, her türlü serbest…

Ağustos Ayında Enflasyon Beklenenden Düşük Çıktı

Tüketici fiyatları, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterirken, baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,2'den yüzde 13,6 seviyesine geriledi.…

Çek ve Bonoda Elektronik Dönem

Ticaret Bakanlığı, elektronik çek ve bono uygulamasına geçmek için, 'Elektronik Çek ve Bono Kanunu Taslağı' hazırladı.Düzenleme ile çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesi, ciro edilmesi ve ödenmesi mümkün hale gelecek.…

VUK 376 İndirim Talebi ve Dava Konusu Edilebilir Mi?

213 sayılı VUK’nun 376. madde gereği vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da indirim konusu düzenlenmiş olup, yasal düzenleme gereği “ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen…

Çeyiz Parası Nasıl Alınır? İşte Tüm Detaylar

Evlendiği için SGK’dan aldığı ölüm aylığı kesilen kız çocuklarına ölüm aylığının 2 yıllık tutarı kadar evlenme ödeneği, yani bilinen adıyla çeyiz parası ödenir. Bununla ilgili ayrıntılara bir bakalım...SGK’dan ölüm aylığı alan kız…

Envanter Çalışmaları

Türk Ticaret Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereği olarak “Her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksik ve doğru bir şeklide gösteren ve varlıkları ile…

Yüksek Miktarda Kasa Hesabında Tutulan Paraların Akıbeti

Dönem sonu veya dönem içinde, işletmelerin, kasa hesabı bakiyelerinin çok büyük meblağlarda olması durumunda bu paranın kasada olamayacağı ortaklar tarafından kullanılmış olabileceği iddiasıyla transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç…

Suriyeli ve Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştıranlar Dikkat!

YABANCI UYRUKLULAR İZİNSİZ ÇALIŞAMAZ, ÇALIŞTIRILAMAZ Yabancı uyrukluların çalışma izni almadan işyerlerinde çalışması ve çalıştırılmaları yasaktır. Yabancı uyruklu bir kişi kafasına göre her istediği işyerinde çalışamayacağı gibi işveren…

SGK Nakil İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Özel sektör işverenlerine ait işyeri ve 4/1-a sigortalılarının nakil işlemlerindeki en son değişikliklere dikkat etmek gerekiyor.Çalışanların sosyal güvenliğinin sağlanması için başta çalıştırıldıkları işyeri olmak üzere sigortalılık…