Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı
Kategori

Muhasebe Haberleri

SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler) için güncel muhasebe haberleri yayınlanmaktadır.

Gitti İlave Aylık Geldi İlave Ödeme

7146 sayılı Kanun ile getirilen hak kapsamında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlardan;Aylıklarıyla…

Basılı Kitap ve Süreli Yayınlarda KDV İstisnası

7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7’nci maddesi uyarınca Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (n) bendinde yapılan değişiklikle “Küçükleri Muzir Neşriyattan Koruma…

Son Tüketiciler Adına Düzenlenen Faturaların Akıbeti Nedir?

Bilindiği üzere, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenleyen vergi mükellefleri ile ilgili olarak haklarında düzenleyici sıfatı ile vergi tekniği raporu tanzim edilmektedir. Buna karşılık düzenleyici mükelleflerden malzeme…

Konkordatoda Şüpheli Alacak Uygulaması

İcra-iflas Kanunu uygulamasında konkordato aşamalarında (geçici mühlet, kesin mühlet, konkordatonun reddi, konkordato projesinin tasdiki) gibi aşamalar yer almaktadır.