Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Poşet Beyannamelerinin Ücretlendirilmesi

6.061

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (POŞET) BEYANNAMELERİNİN ÜCRETLENDİRİLMESİ HAKKINDA

Poşet Beyannamesi Duyurusu

Sayı: 2019
Konu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri (Poşet Beyannamesi)

SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARI’NA

Birlik Yönetim Kurulunun 24/04/2019 tarih ve 73 sayılı kararı ile “Meslek mensuplarınca verilecek geri kazanım katkı payı beyannameleri için asgari ücret tarifesinde hüküm bulunduğuna; tarifenin “Tablo II-3-B Diğer Beyan ve Bildirimler bölümünün uygulaması gerektiğine” karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve kararın üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Yahya Arıkan
Genel Sekreter