Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Prim Borcu Olana Yıl Sonuna Kadar Sağlık Hizmeti

62

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/b maddesi kapsamında sigortalı olan Bağ-Kur sigortalıları ve 60/g maddesi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı (GSS’li) olanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için 60 günden fazla prim borcu olmaması gerekiyor.

Sonuca katkısı ne derece olduğu bilinmez, ancak seçime iki gün kala, 60 günden fazla prim borcu olan Bağ-Kur ve zorunlu GSS’liler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere yılsonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlandı ve sağlanan bu imkan SMS yoluyla prim borçlularına duyuruldu.

Düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına, 29 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 859 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile eklenen maddeyle yapıldı.

YASAL DÜZENLEME

2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 29 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen geçici 73. madde hükmüne göre; “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi (Bağ-Kur sigortalıları) ile (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı (zorunlu GSS’liler) olup, 67. madde hükümleri çerçevesinde sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden 5510 sayılı Kanundaki usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmada, 31.12.2019 tarihine kadar, 8.1.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1. maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”

UYGULAMA YILSONUNA KADAR

29 Mart 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan düzenlemeye göre; Bağ-Kur ile zorunlu genel sağlık sigortalısı olup, 60 günden fazla prim borcu olduğundan dolayı sağlık hizmeti alamayanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastaneleri) sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

Sezgin Özcan – Sözcü Gazetesi