Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Ramazan Kumanyasında Vergiye Dikkat!

662
Abone ol

Ramazan yardımlaşma, dostluk, huzur ve bereket ayıdır. Esasen bugünlerde toplum olarak en fazla ihtiyaç duyduğumuz şeyler bunlar.

Okurlarımızın hayret ettiklerini, yanlış bulduklarını düşünüyorum. Esasen bence de bu tür ayni yardımlardan vergi alınmaması sağlanmalıdır.

Ancak, Gelir Vergisi Kanunu Madde 61’e göre, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir”. hükmü uyarınca verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden gelir vergisi kesilmektedir.

Ayni yardım ücrettir

Görüleceği gibi işverenin işçiye emeği karşılığında vereceği nakit ödeme dışındaki ayni yardımların da bazı muafiyetler dikkate alınarak ücret kapsamında değerlendirilmesi ve vergiye tabi tutulması gerekiyor.

Yani, Gelir Vergisi Kanunu’na göre çalışanlara yapılan ayni yardım da bir ücrettir ve gelir vergisinin hesaplanması gerekmektedir.

Ancak işçiye sağlanan bazı menfaatlere için gelir vergisinden muafiyet sağlanmıştır. Muafiyet kapsamı dışında kalan tüm yardımların KDV dâhil tutarı net olarak kabul edilerek üzerine gelir vergisi ve damga vergisi tutarı eklenerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ramazan paketinde vergi

Çalışanlara Ramazan paketi/kumanyası verilmesi hem dinimizin emrinin yerine getirilmesi ve hem de geleneklerimize uygun şekilde dayanışma ve yardımlaşma amacı taşısa da maliye uygulaması ile ayni ücret olarak değerlendirilen bu yardımlardan vergi istenmektedir.

Maliye uygulamasında çalışanlara verilen ayni ücretin KDV dâhil tutarı, çalışanlara ödenmiş net ücret olarak kabul edilmekte, hesaplanan net ücret brütleştirilerek, çalışanların ramazan paketlerinin verildiği aydaki ücret matrahına eklenerek ve ücret geliri olarak gelir vergisi ve damga vergisi açısından vergilemeye tabi tutulmaktadır.

Vergiye tabi olmayan yardımlar

Bazı ayni yardımlardan Gelir Vergisi kesilmemektedir. Bu yardımlar şu şekildedir;

-İşyerinde işçiye yemek verilmesi

-Yemek kartı ya da kuponu olarak verilen yemek yardımı 2019 yılı için 19 TL’yi (KDV dahil 20,52.-TL) aşan kısmı vergiye tabidir)

-Personele mülkiyeti işverene ait alanda konut temini, ışıklandırma ve suyun temini (100m2’yi aşan kısmı vergilendirir)

-İşverenin işyerine toplu olarak getirip götürmek amacıyla işçilerine servis sağlanması

-İşçilere iş icabı demirbaş olarak verilen ve ayrılırken geri alınan kıyafetler

-İşverenin ödediği sağlık sigortası primleri ve bireysel emeklilik katkı paylarının işçinin brüt ücretinin yüzde 15’ini ve toplamda yıllık asgari ücret tutarını aşmayan kısımları.

Bu maddeler içerisinde yer almayan, işçiye ayni verilen iş kıyafeti dışındaki giyecek yardımları, yakacak yardımları, alışveriş çekleri, yılbaşı sepetleri, ramazan paketleri üzerinden gelir vergisi hesaplanması gerekmektedir. Hatta bir paket çikolata veya bir kolonyanın bile vergisi var.

Söz konusu ödemeler, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 80. Maddesi kapsamında “ayni” mahiyette olduğundan SGK sigorta ve işsizlik primi kesilmemektedir.

Çalışanlara işverenler tarafından ayni veya nakdi sağlanan gıda paketi (Ramazan Yardımı/Kumanyası), bayram çikolatası, yol yardımı, yemek yardımı, konut yardımı, giyim yardımı, eğitim bursu, aile yardımı, çocuk yardımı, gibi sosyal yardımlardan da gelir vergisi ve/veya SGK primi alınmadığı takdirde çalışanlara bir nefes alma fırsatı verilmiş olacaktır. mutlaka bu yönde bir düzenleme yapılmalıdır.

Resul Kurt, Star Gazetesi