Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Serbest Meslek Kazancı Olan Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması

1.346
Abone ol

Ticari, Zirai ve Serbest Meslek Kazancı Olan Mükelleflere %5 Oranında Vergi İndirimi Uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr İnternet Sitesinde Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi (Seri No:2019/01) yer almakta olup, bu genelgede vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

1- Mükelleflerin vergi indiriminden yararlanabilmeleri için, indirimin hesaplanacağı beyannamelerin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatı bulunmaması gerekmekte olup, söz konusu dönemlerde haklarında yapılmış bu nevi tarhiyatların bulunması halinde, kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın, beyanları üzerinden hesaplanan vergi üzerinden, %5 oranında vergi indiriminden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

2- Kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresi geçtikten sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler üzerinden hesaplanan verginin süresi içinde ödenmesi halinde, beyanları üzerinden hesaplanan vergileri üzerinden, %5 oranında vergi indiriminden yararlanmaları mümkündür.

3- Mükelleflerin nakden iade taleplerinin gerçekleştirilmesinden sonra fazlada iade edilen Katma Değer Vergisi İadesi Kontrol Raporu veya sair suretlerle tespit edilen tutarların geri alınmasına ilişkin yazılı talepte bulunmaları (KDV iade uygulamasında iade alacağından tenzil dilekçesi vererek vazgeçtikleri KDV iade tutarı) halinde, bu talepleri GVK’ unun mükerrer 121’nci maddesinde yer alan vergi indirimi açısından kanuni süresi içerisinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen beyanname olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla, haksız yapılan iadenin geri alınmasına yönelik olarak mükelleflerin söz konusu yazılı taleplerine istinaden yapılan ikmalen, resen veya idarece tarhiyatlar vergiye uyumlu mükelleflere vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Berker Bostancı, Hürses Gazetesi