Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Sıfır Oranlı Emlak Vergisi Avantajı Devam Ediyor

57

Sıfır oranlı emlak vergisi avantajı, milyonlarca emekli, ev hanımı, işsiz, gazi ve engellivatandaşlar için 2019’da da devam ediyor.

Avantajdan yararlanabilmek için bazı şartlar var.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Sıfır oranlı bina vergisi avantajından;

– Geliri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından, aldıkları emekli aylığından ibaret olanlar ile bunların dul ve yetimleri,

– Hiç bir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,

– Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri,

– Engelliler

yararlanabiliyorlar.

Buna göre, brüt alanı 200 m2’yi aşmayan, tek konutları için emlak vergisi ödenmiyor. Ancak birden fazla evi olanlar, tüm konutları için emlak vergisi ödüyorlar.

Emekli, işsiz ve ev hanımlarının, sıfır oranlı emlak vergisi avantajından yararlanabilmeleri için, başka gelirlerinin olmaması gerek. Bunların, 40.000 TL’yi aşmayan faiz, repo, fon, kâr payı ve temettü gibi, menkul sermaye iradı gelirleri, sıfır oranlı emlak vergisine engel değil. Engelliler için ise gelir yönünden bir kısıtlama yok.

BİZZAT OTURMA ŞARTI YOK

Sıfır oranlı vergi uygulamasından yararlanmak için tek konutta bizzat oturma şartı yok. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir konutta kirada oturanlar da şartları taşımaları halinde uygulamadan yararlanabiliyor. Ancak, belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan yazlık, dağ ve bağ evi gibi yerler için sıfır oranlı vergi söz konusu değil. Burada sürekli oturma şartı aranıyor.

HİSSELİ EVLER

Brüt 200 m2’yi geçmeyen tek konuta hisse ile sahip olunması halinde, sıfır oranlı vergi,hisseye isabet eden kısma uygulanıyor. Birden fazla hisseye sahip olunması halinde sıfır oranlı vergi uygulanmıyor.

EMEKLİ EŞLER

Eşlerden her ikisi de kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alıyorsa ve bu emekli aylıkları dışında başka gelirleri yoksa, ortak olarak sahip oldukları tek konutları için veya aynı nitelikteki birer evleri için sıfır oranlı bina vergisinden faydalanabilirler.

GELİR GETİRMEYEN ARSA VEYA İŞYERİ

Mükellefin tek konutu dışında gelir getirmeyen arsa, arazi ve iş yerine sahip olması durumunda, tek konut için sıfır oranlı vergi uygulanıyor.

İNTİFA HAKKI SAHİPLERİ

Sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanma koşullarını taşıyanlar, tek konutun sadece intifa (yararlanma) hakkına sahip olmaları durumunda da emlak vergisi ödemezler.

Doç. Dr. Cem Barlas Arslan – Hürses Gazetesi