Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Sıfır Oranlı Emlak Vergisi İçin İskân Şart Değil

163

Emekli ve 200 m2’den küçük tek konutu olan  kişi, konutun iskânının alınmamış olması nedeniyle arsa gözükmesinden dolayı arsa vergisi ödemektedir. Bu kişinin de yasadaki istisnadan yararlanması gerekmez mi?

Emlak Vergisi Kanununa göre, Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bina vergisine tabidir. Bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın hepsini kapsar. Yeni bina inşa edilmesi, vergi değerini tadil eden sebep olup, vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde emlak vergisi bildirimi verilmesi zorunludur.

Bildirimin yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilmesi gerekir. Bu durumda bina vergisi mükellefiyeti de vergi değerini tadil eden değişikliğin meydana geldiği tarihi izleyen yıldan itibaren başlar.

Buna göre, iskânı alınmamış olsa da söz konusu bina için ilgili belediyeye emlak vergisi bildiriminde bulunulması gerekiyor. Emlak vergisi bildirimi ile birlikte “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Form”un da verilmesi halinde indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi uygulamasından yararlanılması mümkün olacaktır.

Kıdem tazminatı alır ihbar tazminatı alamazsınız

10 Mayıs 1971 doğumluyum. 10 Haziran 1996 sigorta girişliyim. 1 Temmuz 2009 tarihinden beri bir kamu kurumunda taşeron olarak çalışırken 2 Nisan 2018 tarihinden beri kadrolu olarak görev yapmaktayım. Şu an 5779 prim günüm var. Prim günüm dolunca kıdem ve ihbar tazminatımı alıp işten ayrılabilir miyim? Brüt ücretim 2.660,74 lira, yol yemek ücretim 320,58 lira ve aylık 30 lira yakacak parası almaktayım. Ayrıca yılda 2 ikramiye ve 52 günlük tediye ücreti almaktayım. Ne kadar kıdem ve ihbar tazminatı alırım? Ayrıca emekli olurken toplu para alınıyor mu?

Sigorta başlangıcınız 8 Eylül 1999 tarihinden önce olup, sigortalılık süreniz 15 yıldan, prim gününüz 3600 günden fazla olduğundan, SGK’dan alacağınız “kıdem tazminatı alabilir” yazısını ibraz ederek işten ayrılırsanız kıdem tazminatına hak kazanırsınız. İşten kendiniz ayrılmış olacağınızdan ihbar tazminatına hak kazanamazsınız. Ayrıca emekli olurken toplu para da ödenmez.

Kıdem tazminatına esas olacak ücretinizin hesabında, asıl ücretinize ilaveten ödenmekte olan yol, yemek ücreti ve yakacak parası ile yıllık ikramiye ve tediye tutarının 1/12’si brüt ücretinize ilave edilir. Bulunan tutar, bir yıllık kıdem tazminatınız olur. Çalışma sürenizin her tam yılı için bu tutarda, bir yıldan artan süre için de oransal olarak tazminat hesaplanır.

Sezgin Özcan, Sözcü Gazetesi