Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin Yatırımlarında Hibeler Nelerdir

435

Amaç:

–   Atıkların tasfiyesi ve atıkların işlenmesiyle atıkların ekonomiye dahil edilmesi, yenilebilir enerjilerin kullanılması ve çevre dostu yatırımların desteklenmesi,

–   Yeni işler yaratarak istihdama katkı sağlanması,

–   Süt toplama ve süt ve peynir altı suyu işleme soğuk zincirinin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezleri, süt işleyen işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması ve süt ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesi,

–   Orta ölçekli süt veya peynir altı suyu işleyen işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve bu tesislerin çevresel standartlar ile uyumlarının sağlanması,

–   Peynir altı suyunu atık yerine süt ürünü olarak değerlendirerek peynir altı suyunun ekonomik değerinin artırılması, peynir altı suyundan kaynaklanan çevresel kirliliğin önlenmesi,

–   Sığır, manda, koyun ve keçiler için kesimhaneler kurulması,

–   Sığır, manda, koyun, keçi ve kanatlılar için mevcut kesimhanelerin ve et işleme tesislerinin renovasyonu,

–   Su ürünleri işleme konusunda, AB standartlarına ulaşmak ve hasat sonrası kayıpları asgari düzeye indirmek için soğuk zincirin kurulması, küçük ve orta ölçekli işleme kuruluşları, kapasitelerinin artırılması ve süreçlerinin modernizasyonu,

–   Su ürünleri işleme kuruluşlarının işletme maliyetlerinin azaltılması için ürün yelpazelerinin genişletilmesi ve işleme teknolojilerinin iyileştirilmesi,

–   Meyve ve sebze sektöründe; hasat sonrası kayıpların azaltılması, soğuk hava depolama ve kurutma tesisleri kapasitelerinin geliştirilmesi ve işletmelerin AB standartlarına uyumunun sağlanması, çevreyi kirleten üretim süreçlerinin ortadan kaldırılması.

Nihai Yararlanıcılar: Küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüm tüzel ve gerçek kişiler yararlanır.Eğer başvuru sahibi gerçek kişi veya tüzel kişi ve şirket ise KOSGEB’e üye olmalıdır. Mevcut İşletme: Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı adreste başvuru yapacağı üretim faaliyetini gerçekleştirdiği bir işletmesi varsa ve bu işletme için modernizasyon, genişletme veya kapasite artırımı yapacaksa bu tür başvurular mevcut işletme olarak kabul edilecektir.

Yeni İşletme: Başvuru sahibinin yatırımın uygulanacağı adreste başvuru yapacağı üretim faaliyetini gerçekleştirdiği hali hazırda bir işletmesi yoksa bu tür başvurular yeni işletme olarak kabul edilecektir.

Yararlanan Sektörler:

–   Süt Ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması,

–   Kırmızı Et Ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması,-   Kanatlı Eti Ve Et Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması,

–   Su Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması,-   Meyve Ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması.
Genel Uygunluk Kriterleri:

–   Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalı, vergi ve SGK borçları bulunmamalıdır.

–   Başvuru sahipleri, 5 yıl süre ile yatırımın muhafaza edilmesini temin etmelidir.

–   Başvuru sahipleri, (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun yapıldığı tarihte 18 yaşını doldurmuş ve 65 yaşından büyük olmamalıdır.

–   Kiralanmış mülk üzerinde yapılacak yatırımlar uygun yatırımlardır. Kiralama süresi    yatırımın tamamlandığı tarihten itibaren 5 yılı kapsamalıdır.

–   Başvurunun yapıldığı tarihte, yeni işletmeler istisna olmak kaydıyla, başvuruya konu olan işletmeler; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik mevzuatlarına uyumlu olmalıdır.

–   Yeni bir işletme kurulumu söz konusu ise işletmenin yukarıda belirtilen mevzuat ile uyumu son ödeme öncesinde sağlanmalıdır.-   İşletme yatırımını aşağıda belirtilen illerden birinde uygulamalıdır.

1- Afyonkarahisar 2- Ağrı 3- Amasya 4- Aksaray 5- Ankara 6- Ardahan 7- Aydın8- Balıkesir  9- Burdur 10- Bursa 11- Çanakkale 12- Çankırı 13- Çorum 14- Denizli 15- Diyarbakır 16- Elazığ 17- Erzincan     18- Erzurum     19- Giresun     20- Hatay   21- Isparta 22- Kahramanmaraş 23- Karaman 24- Kars 25- Kastamonu 26- Konya 27- Kütahya  28- Malatya 29- Manisa 30- Mardin 31- Mersin 32- Muş 33- Nevşehir34- Ordu 35- Samsun 36- Şanlıurfa 37- Sivas 38- Tokat 39- Trabzon 40- Uşak41- Van 42- Yozgat

Spesifik Uygunluk Kriterleri: Yatırım ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve yatırım alanı ile aynı ilde yer alan, başvuru sahibine ait işletmelerin toplam kapasitesi de dahil olmak üzere, yatırımın sonunda sektörlerde belirtilen kapasite limitlerini aşmamalıdır.Başvurunun yeni işletme olması durumunda, sektörlerde belirtilen kapasite kriterlerini yatırım sonunda karşılamalıdır.

Süt Ve Süt Ürünleri:

–   Süt işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme    kapasitesine sahip olmalıdır.-   Süt toplama merkezleri yatırımın sonunda günlük en fazla 70 ton toplama kapasitesine sahip olmalıdır.-   Peynir altı suyu işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton, en fazla 200 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır. Mevcut işletmeler destek kapsamında değildir.
Et Ve Et Ürünleri – Kırmızı Et Kesimhaneleri İçin:-   Eğer sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 30 baş en fazla 500 baş,-   Eğer sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 50 baş en fazla 4.000 baş,-   Eğer kesimhanede sığır, manda ve koyun/keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, sığır, manda ve koyun/keçi için belirtilen maksimum ve minimum limitler karşılanmalıdır.Et Ve Et Ürünleri – Kanatlı Kesimhaneleri İçin :-   Saatte en az 1.000 tavuk en fazla 5.000 tavuk,-   Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz,-   İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun değildir.-   Yeni kanatlı kesimhanelerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.

Et Ve Et Ürünleri – Et İşleme İçin:

–   En az 500 kg. en fazla 5 tonluk günlük kurulu işletme kapasitesi.-   Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.
Et Ve Et Ürünleri

– Parçalama Tesisleri İçin:

–   Tesislerin, en az 500 kg. en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.-   Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir.-   Yeni kanatlı eti parçalama tesislerinin kurulması sadece Kastamonu, Mersin ve Çankırı illerinde desteklenmektedir.-   Bir yatırımın aynı anda et işleme / kesimhane / parçalama tesislerini veya üçünü birden içermesi durumunda, bu yatırım yukarıda belirtilen kesimhaneler, parçalama tesisleri ve et işleme tesisleri için gerekli tüm kapasite kriterlerini karşılamalıdır.

Su Ürünleri:

–   İşletme, en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır.

–   Yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır.

–   İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırımlar uygun değildir. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine yönelik    olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur.Meyve Ve Sebze:

–   İşletme, 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Kanunu ve bu Kanunun müteakip değişiklikleritarafından öngörülen koşulları karşılamalıdır.-   Yatırımlar, 1308/2013 nolu Konsey Tüzüğü, Ek 1.Bölüm IX’da tanımlanan    (www.tkdk.gov.tr’de yayınlanan meyve-sebze listesi) meyve ve sebzelerin depolanması,    tasnif edilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi hükümleri ile uyumlu olmalıdır.-   Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır. Üretici örgütleri ve    üretici örgütünün hakim ortak olduğu tüzel kişilerin yaptığı başvurular için üst limit aranmayacaktır.

Uygun Harcama Tutarı:Desteğin parasal tutarının hesaplanmasında uygun harcamalar esas alınacaktır.Her bir yatırım için uygun harcama limiti,

–   Süt (peynir altı suyu dahil) ve et sektörleri için en az 30.000 Avro en fazla 3.0000.000 Avro,

–   Süt toplama merkezleri için en az 30.000 Avro en fazla 1.000.000 Avro,-   Su ürünleri sektörü için en az 30.000 Avro en fazla 1.500.000 Avro,

–   Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 Avro en fazla 1.250.000 Avro’dur.

Destek Oranları: Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişilikler için bildirilen uygun harcama tutarının % 40’ını kamu katkısı (hibe), % 60’ını ise başvuru sahibinin katkısı oluşturacaktır. Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave % 10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave % 10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

Uygun Harcamalar: Makine ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımları, genel harcamalar, görünürlük giderleri.

Uygun Olmayan Harcamalar: Arazi ve mevcut binaların satın alınması, ikinci el makine ve ekipman alımı, canlı hayvan alımı, tüm vergiler, işletme giderleri, bakım ve amortisman giderleri, sigorta giderleri, her türlü kira gideri, banka ücretleri-teminat masrafları-ücretleri-kambiyo kayıpları, para cezaları, mali cezalar, dava masrafları, yararlanıcı tarafından yapılan ayni katkılar.

Bu konuda son müracaat süresi 24.05.2019’dur.

Dr. Mustafa Alpaslan, İş’te KOBİ