Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Üç Aylık Ücret Teşvikinde Önemli Noktalar

1.193
Abone ol

Bir önceki yazımızda üç aylık ücret teşviki için işçi ve çalıştıracak iş yeri açısından gerekli koşulara değinmiştik. Bugün de bahse konu teşvikin süresi ve bu teşvikle ilgili önemli noktalara yer vereceğiz.

Ücret ve Prim Desteğinden Yararlanma Süresi

Üç aylık ücret teşvikinden yararlanma süresinin;

– 2019/Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Şubat, Mart ve Nisan,

– 2019/Mart ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Mart, Nisan ve Mayıs,

– 2019/Nisan ayında işe alman sigortalılardan dolayı 2019/Nisan, Mayıs ve Haziran,

aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanma biçiminde uygulanması gerekiyor.

Ayrıca bu bağlamda, işverenlerin 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar hakkında, üç aylık sürelerde ücret ve prim desteğinden yararlanmaları için iş sözleşmelerinin dokuz aylık sürede;

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15- Toplu işçi çıkarma,

17- İşyerinin kapanması,

19- Mevsim bitimi,

20- Kampanya bitimi,

22- Diğer nedenler,

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

nedenleriyle, sigortalının iş sözleşmesinin feshedilmemesi gerekiyor.

Ücret Desteği Tutarı

Bahse konu ücret desteğinden, sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılabilecek.

Öte yandan, 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında bu destek kapsamında işe alınan sigortalıların iş sözleşmelerinin “16 – Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer iş yerine nakli” nedeniyle feshedilmesi halinde, ücret desteği ve prim desteğinden yararlanmak için sigortalının çalıştırılması gereken işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık sürenin aynı işverene ait nakil olunan iş yerinde tamamlanması gerekiyor.

Bu bağlamda, 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalılar için, yararlanılan ve işverenin SGK’ya olan borçlarına mahsup edilen ücret desteği ile prim desteği, gecikme cezası/gecikme zammı ile birlikte geri alınması gerekiyor.

Ev Hizmetleri ve Apartman İşyerleri

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde on (10) gün ve üzerinden sigortalı çalıştıran işverenler ile konut kapıcılığı işyerleri 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar ücret ve prim desteğinden yararlanabilmesi mümkün olup, prim desteği yönünden destek tutarı, diğer sektör işverenleri dikkate alınarak hesaplanması gerekiyor.

Ücret Desteğinde Muvazaa Hali

İşyerinde fiilen çalışmamasına rağmen ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe giriş bildirimleri yapılarak, her bir sigortalı için üçer aylık sürelerde ücret desteğinden yararlandığı anlaşılan işyerleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi kapsamında prim teşvik, destek ve indirimlerden bir ay/biryıl yasaklama yapılacak olmakla birlikte, üç aylık süreler için yararlanılan ve SGK’ya olan borçlara mahsup edilen ücret desteği tutarlarının tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

Sonradan Teşvik Talebi

Ücret ve prim desteği kapsamında olmasına rağmen, ücret ve prim desteğinden yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, geriye yönelik ücret ve prim desteğinden yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden altı ay içinde internet ortamında veya işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kâğıt ortamında başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler karşılanabilecek.

İşyerinin Taşınması Halinde

Bahse konu ücret ve prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, ücret ve prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, üç aylık süreler aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanılması mümkün bulunuyor.

Şevket Tezel, alitezel.com.tr