Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Yabancı Sermayeli Şirketlerin Mayıs Ayı Bildirimlerine İlişkin Hatırlatmalar

1.068
Abone ol

4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketler ile şubelerin her yıl Mayıs ayı bitmeden EK-1: Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formunu “Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü” ne ya elden teslim ederek veya posta aracılığı ile fiziken ulaştırmaları zorunluydu.

1 Haziran 2018 tarihinde ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile getirilen değişiklikler neticesinde artık söz konusu bildirim E-TUYS sistemi üzerinden yapılacak.

Bildirimin kapsamı nedir?

E-TUYS sistemi üzerinden doldurulacak olan form yabancı sermayeli şirketler ile şubelerin istihdam verilerine, kar transferlerine, dış ticaret verilerine, şirket gelir tablosuna ve son olarak şirket bilançosuna ilişkin sorular içeriyor.

Dikkat edilmesi gereken bir husus da, Faaliyet Bilgi Formunun bir önceki yılın bilgilerine göre doldurulması gerektiği. Örneğin; 2019 yılı Mayıs bildiriminin, 2018 yılı faaliyet dönemi bilgileri ile yapılması gerekiyor.

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Faaliyet Bilgi Formunda doldurulması istenen bilgilere daha detaylı olarak aşağıdaki tablodan ulaşılabilir:

İstihdam Verileri ​Şirket Bilançosu
Yerli Personel SayısıDönen Varlıklar
Yabancı Personel SayısıDuran Varlıklar
Toplam Personel SayısıAktif Toplam
Kar TransferleriKısa vadeli yabancı kaynaklar
Transfer Edilen MiktarUzun vadeli yabancı kaynaklar
ABD Dolar KarşılığıÖdenmiş Sermaye
Transfer Edildiği ÜlkeSermaye Yedekleri
Dış Ticaret VerileriKar Yedekleri
İhracatı (ABD Doları)Geçmiş Yıllar Karı
İthalatı (ABD Doları)Geçmiş Yıllar Zararı
Şirket Gelir TablosuDönem Net Karı
Brüt SatışlarDönem Net Zararı
Dönem Net Karı ve ZararıPasif Toplam

 

Bildirim sistem üzerinden kim tarafından yapılacak?

Bildirim, E-TUYS sistemine girerek işlem yapmaya şirketçe yetkilendirilmiş kullanıcılar aracılığı ile ve yetkilendirilmiş kişinin başvuruyu E-imzası ile imzalaması sonucunda tamamlanacak.

Yetkilendirme talepleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na olup, gerekli doküman posta yolu ile ulaştırılması ile yapılıyor.

Bildirim işleminin tamamlanması sonrasında sistem üzerinden başvuru numarası ile başvurunun hangi memur tarafından inceleneceği de görülüyor.

Sisteme erişim için e-Devlet üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı menüsü altında yer alan “Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS)” hizmetine ilişkin linke tıklanması gerekiyor.

Onur Küçük, KPMG