Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Yabancı Statüsünde Çalışan Sigortalıların Eksik Gün Nedenleri Genişletildi

1.965
Değerli okurumuz, aşağıda özet yazı ve sayfa sonunda tam metin linki yer almaktadır.
Çalışma izni mevzuatına göre işyerlerinde yabancı statüsünde çalışan sigortalıların (Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda örgün öğretim programlarına kayıtlı yabancı öğrenciler hariç) analık halinde çalışma ve süt izni hallerinde dışında eksik gün nedenleri kabul edilmemekte, bu sigortalıların ayda 30 gün bildirimi aranmaktadır.
SGK yaptığı düzenleme ile SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneklerini eksik gün belgesi olarak kabul etmiştir.
Ayrıca yabancı uyruklu kişinin çalışmaya başlamadığı, geç başladığı veya çalışma iznini iptal edip yurt dışına çıktığı tespit edilenler ile çalışmaya başlanılması veya işyeri ile ilişiğini kesmeden geçici süreli olarak yurt dışına çıkılması durumunda ülkeye giriş ve çıkış tarihlerinin de dikkate alınarak kişinin yolda geçireceği süreler için; ülkeden çıkış günü hariç olmak üzere iki gün, yine ülkeye giriş tarihi hariç olmak üzere iki günü geçmemek üzere yolda geçen sürelerin de dikkate alınma
sı suretiyle bu süreler için işverenden aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi istenmemesine karar vermiştir.

 

18.3.2019 tarihli 4331865 sayılı “Yabancı uyruklu çalışanların eksik gün bildirim nedenleri” Genel yazı tam metni için BURAYA TIKLAYIN