Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Yeni İşe Giren De Yaz İzni Yapabilir Mi? 10 Soruda Çalışanın İzin Rehberi

420

Yaz aylarıyla birlikte çalışanlar için izin dönemi de başlamış oluyor. Yıllık ücretli izin ile ilgili son yapılan düzenlemelerle artık toplam izinler ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebiliyor. Yani çalışanlar isterlerse izinlerini 1’er gün olarak bile kullanabiliyor. Son düzenlemelere göre yıllık izinlerle ilgili haklar ise şöyle:

Kimler izin kullanabilir?

Tüm çalışanların senelik izin hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az 1 yıl çalışmaları gerekiyor. 1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 5-15 yıl arası 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası 26 gün izne hak kazanıyor. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor.

1 yılını doldurmayan izin yapamaz mı? 

Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat, işveren isterse işçilerine bir yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabilir. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabilir. Örneğin; Mart’ta işe girmiş bir çalışan 4 aydır çalışmasına rağmen Temmuz’da 14 günlük izninin 1 haftasını kullanabilir.

1 yıllık süre nasıl hesaplanıyor? 

Yıllık izin için gerekli 1 yıl hesaplanırken işyerinde bulunulan tüm zamanlar dikkate alınır. Yani deneme süresi de bu 1 yıla dahil edilir. Doğum izni gibi yasal izinler de 1 yıllık süre hesabına katılır.

Kısa süreli part-time çalışanların izin süreleri nasıl hesaplanır? 

Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanır. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içindedir.

İzin süresine resmi ve hafta tatili rastlarsa ne olur? 

Yıllık izin süresine denk gelen örneğin pazar tatili ya da bayram tatilleri izin süresine eklenir. 14 gün izni olan bir çalışan 2 günlük pazar tatiliyle 16 gün izin yapar.

Kullanılmayan izin hakkı yanar mı? 

İzin hakkının yanması söz konusu değildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir.

Yıllık izinler bölünebilir mi?

Yıllık izni son düzenlemeye göre ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen güne kadar bölünebilir.

İzinler maaştan düşülür mü? 

Yıllık izinler ücretli izinlerdir. Çalışana maaşı tam olarak ödenir. Sigorta primleri tam olarak ödenir.

Yol izni nasıl kullanılır? 

4 güne kadar yol izni verilir. Ancak bu 4 günün ücreti maaştan düşülür.

İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?
İzin ücreti hesaplanırken 1 tam yıl hesaba katılır. 1 yıldan eksik süreler dikkate alınmaz. Örneğin; 1 yıl 8 ay çalışan bir işçi için izin ücreti 1 yıl üzerinden belirlenir. İşçiye ödenecek miktar son çıplak ücreti ile hesaplanır. Brütten yapılacak hesaplamalarda yasal prim ve vergi kesintileri düşülür. Yani net ücret olarak ödenir.

Faruk Erdem, Takvim Gazetesi