Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Yeni Uygulamalar SGK (Genelge 2019/9) Güvenlik Korucuları (2)

58

Korucular ile ilgili düzenleme 5510 sayılı kanuna eklenen 690 sayılı KHK ile yapılmış, KHK’lerin kanuna dönüşme zorunluluğu nedeni ile  7077 sayılı kanuna dönüşmüş ve iş bu kanunun 44.maddesi ile aynen kabul edilmiştir.

Buna göre köy konu gereği korucu olanların 4/1-a yani eski sistemle SSK kapsamında sigortalı oldukları düzenlenmişti.

Bunların emeklilikleri için 15 yıldır sigortalı olmaları ve 55 yaşına erişmeleri emeklilik için yeteli kabul edilmektedir.

2013/11 sayılı genelgeyi değiştiren 2019/9 sayılı genelgede yer alan açıklamalara göre; (2013/11 sayılı genelge 10 ve devamı sayfalar)

Köy Korucuları veya Geçici Köy Korucuları  artık Güvenlik Korucusu olarak anılacaktır.

Kapsamda olan illeri  alfabetik sıralamak gerekirse;

Bakanlar Kurulu Kararı
SayısıTarihi
Adıyaman85/964308.07.1985
Ağrı85/963328.06.1985
Ardahan85/963530.06.1985
Batman85/964712.07.1985
Bingöl85/963803.07.1985
Bitlis85/964005.07.1985
Diyarbakır85/964207.07.1985
Elazığ89/1439521.07.1989
Erzincan2016/957628.11.2016
Erzurum2016/957729.11.2016
Gaziantep90/63027.06.1990
Hakkari85/964813.07.1985
Hatay2016/957830.11.2016
Iğdır85/963601.07.1985
Kahramanmaraş90/45809.05.1990
Kars85/963429.06.1985
Kilis90/63128.06.1990
Malatya87/1164501.04.1987
Mardin85/964409.07.1985
Muş85/963702.07.1985
Osmaniye2016/957901.12.2016
Siirt85/964510.07.1985
Şanlıurfa85/964106.07.1985
Şırnak85/964611.07.1985
Tunceli85/963904.07.1985
Van85/963227.06.1985

 

Ancak bu illerin tüm köyleri kapsamda değildir. Hangi köylere korucu olunacağı valiliklerce belirlenmektedir. (2013/11 sayılı genelge sh. 51)

Bir kısım sigortalılıkların sona ermesi;

Görevde bulunan Güvenlik Korucularının 28.04.2017 tarihinden önce;

1-Ek 5 (tarım ve orman işleri nedeni ile sigorta)

2-Ek 6 (toplu taşım araçlarında  ve turistik işlerde 10 günden az çalışanlar)

3- 2925;

Sigortalılıkları 28.04.2017 tarihi itibari ile sonra erecektir.

SİGORTALI SAYILMAYANLAR

29.04.2017 tarihi itibari ile emekli olanlar, 2330 sayılı kanuna göre aylık alanlar dahil olmak üzere sigortalı sayılmayacaktır.

GEÇMİŞE DÖNÜK SİGORTA

29.04.2017 tarihi itibari ile görevde bulunanların geçmiş dönemlerde her il için kapsama alınma tarihine kadar  olan sürelerinden sigortalı olmayan sürelerin geçmiş primleri Valilikler tarafından yatırılacaktır.

Primlerin yatırılmasa da,  bildirim yapılması koşulu ile SGK hizmeti kabul edilecektir. İşlemlerde tip formlar kullanılacak ve önce Kaymakamlıklarca hazırlanacak, Valiliklerce onaylanacaktır.

ÇAKIŞAN HİZMET SÜRELERİ

4/1-a (SSK) ile 4/1-c (memur-sözleşmeli personel)  sigortaları varsa bu sürelerde güvenlik koruculuğundan hizmet verilmeyecektir.

Diğer sigortalıların (4/1-b ), EK 5, EK 6, 2925, gerek 5510 gerekse 506 isteğe bağlı sigortalı olanların prim ödenmiş süreleri ile halen prim ödenebilir sürelerine hizmet verilmeyecektir. Yapılandırma sürelerine de hizmet verilmeyecektir. (İhya edilebilir sürelerde  ise güvenlik koruculuğu hizmeti verilebileceği açıklanmıştır).

18 YAŞ ALTI SÜRELER

07.11.1990-21.09.1995 arası 18 yaşın altındaki güvenlik koruculuğu süreleri hizmet olarak nazara alınacaktır.

ELEŞTİRİ-ÖVGÜ

Düzenlemenin güvencesi asgari kazançlar üzerinden aylık sağladığından, güvenlik korucularının gerek SSK lı, gerek memur ve gerekse kendi primi ödedikleri dönemde ödedikleri hizmetler ile aynı dönemde güvenlik koruculuğundan gelecek kazançları 4/1-a kapsamında birleştirilebilirdi. Yahut o kapsamda yapılan ödemelerin sigortalı payları tercihlerine bağlı olarak iade edilebilirdi. Hiç prim yatırmamış kişiler ile primini kendisi yatıran kişiler arasında eşitsizlik herhangi bir yöntem ile giderilebilirdi.

Görevde olma koşulu en ağır sınırlama olmuştur. 28.04.2017 tarihinde ve öncesinde bu hakkın tanınmamış olması bir eksikliktir. Zira daha önce koruculuktan ayrılan, (atılma, suç işleme halleri hariç) ancak eski kapsamda yeterli hizmet süreleri olmayan kişilere bu hak tanınabilirdi.

15 yıl hizmet ve 55 yaşın yaşlılık aylığı için  yeterli kabul edildiği bu düzenleme, sistematik olarak 5510 sayılı yasada gelen haklardan, kademeli yaş uygulamasından daha ileri, övülmeye layıktır. Bu düzenleme korucuların terör eyleminde zarara uğrama dışında emekli olamama yolunu kaldırmıştır. Sosyal Güvenliği yaygınlaştırmıştır.

Ancak güvenlik korucularından bu haklardan hiç yararlanamayanların arzu ederlerse hizmet borçlanması yolunu açmak anlamlı olacaktır.

Abdulhalim Eke, alitezel.com.tr