Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/7)

205
Abone ol

11 Mayıs 2019 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30771
TEBLİĞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2019/7)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) 
a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli%13
b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli%9
Müstakrizlerin fonları%13
Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) 
a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli%21
b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli%16
c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli%11
ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli%7
d) 5 yıldan uzun vadeli%5

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) En fazla yüzde 30’u; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya euro cinsinden,

İmkân Dilimleri (%)Katsayı
0-201,0
20-251,4
25-301,7

MADDE 3 – Bu Tebliğ 3/5/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
25/12/201328862
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-26/3/201428953
2-25/7/201429071
3-3/1/201529225
4-12/3/201529293
5-30/5/201529371
6-29/8/201529460
7-26/12/201529574
8-9/1/201629588
9-10/8/201629797
10-7/9/201629824
11-22/10/201629865
12-1/11/201629875
13-19/11/201629893
14-26/11/201629900
15-11/1/201729945
16-8/11/201730234
17-9/5/201830416
18-9/8/201830504
19-14/8/201830509
20-22/12/201830633
21-19/1/201930660
22-16/2/201930688
23-20/4/201930751