AB Adalet Divanı Nedir, Ne Demek

AB Adalet Divanı Nedir, Ne Demek

 

AB Adalet Divanı Nedir, Ne Demek

Avrupa Birliği'nin hukuk sorunlarıyla ilgili olarak Roma Anlaşması'nda yer alan hükümlerin yorumlanması, uygulanması ve bunlardan doğabilecek sorunların hukuka uygun bir biçimde çözümlenmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir organdır.Divanın üyeleri, üye ülkelerin atadıkları yüksek dereceli yargıçlardan oluşur.

Facebook Yorumları