Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

AB Bankalar Konseyi Nedir, Ne Demek

248
Abone ol

 
AB Bankalar Konseyi Nedir, Ne Demek
Avrupa Birliği’nin AB Bankalar Konseyi (veya kurulu) Roma Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak ve üye ülkelerin iktisat politikalarının uyumlaştırılmasında katkıda bulunmakla görevli bir karar organıdır.Üyelerin çıkarlarının çatıştığı durumlarda nihai karar almak yetkisine sahiptir.Topluluk üyesi ülkelerce seçilen birer bakan, Konsey’in üyelerini oluştururlar.