ABSGARCH Modeli Nedir, Ne Demek

ABSGARCH Modeli Nedir, Ne Demek

ABSGARCH Modeli  Nedir, Ne Demek

Mutlak genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modelidir. Bu modelde GARCH modelinde yer alan geçmiş dönem hata terimleri kareleri yerine hata taerimlerinin mutlak değerleri ile şartlı varyansın kendi geçmiş değerleri yer alır.

Facebook Yorumları