Açık Keşide Nedir

Açık Keşide Nedir

 

Açık Keşide

Poliçe ya da bononun geçerli olması için bulunması zorunlu olan unsurlardan bir kısmının doldurulmadan keşideci veya borçlu tarafından imza edilerek lehdara verilmesidir.


Facebook Yorumları