Açıklayıcı Model Nedir

Açıklayıcı Model Nedir

 

Açıklayıcı Model

İşletmecilikte klasik yönetim kuramcılarının ortaya attıkları ilkelerle Max Weber'in ideal bürokratik örgüt tipi kurallarının bağdaştırılması sonucunda ortaya çıkarılmış sentez bir yönetim görüşüdür.

Facebook Yorumları