ACP Ülkeleri Nedir, Ne Demek

ACP Ülkeleri Nedir, Ne Demek

 

ACP Ülkeleri Nedir, Ne Demek

Lome Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu'yla "ortaklık ilişkisi" kuran Afrika, Karaib ve Pasafik ülkeleridir.Bugün sayıları 66'yı bulmuş olan söz konusu ülkeler, anılan anlaşma ile AB'ye ilksel ürünlerin ihracatından sağladıkları gelirlerde görülebilecek istikrarsızlığı gidermek amacıyla finansman sağlaak üzere başvurabilirler.İhracat gelirlerinin azalması durumunda Stabex mekanizmasıyla bu olumsuz gelişme giderilmeye çalışılır.ACP ülkelerinin mamul malları ile bazı tarımsal ürünler Anlaşma uyarınca Topluluk üyesi ülkelere serbestçe girebilmektedir.Buna karşılık ACP ülkeleri, Topluluk üyesi ülkelere "en çok kayrılan ülke" statüsü uygulamaktadır.

Facebook Yorumları