ADAM Smith Kimdir (1723-1790)

ADAM Smith Kimdir (1723-1790)

 

 

ADAM Smith Kimdir (1723-1790)

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

İktisatın,pozitif ve normatif içeriklibir bilim olarak doğuşu Adam Smith ile başlar.Onun iki kitabından biri olan kısaca  Ulusların Zenginliği diye anılan Ulusların Zenginliğinin Niteliği ve Nedenleri Hakkında Bir Araştırma adlı kitabı 1776 yılında yayınlanmıştır. İçinde hiçbir orijinal fikir olmadığı iddialarına rağmen, sistematiği ve ekonomiye bakış açısı yönünden taşıdığı yenilik, “Ulusların Zenginliği”ni iktisadın bir bilim haline gelişini müjdecisi olarak kabul ettirmiştir. Gerçektende Smith,sadece “klasik iktisat” diye adlandırılan bir ekonomik düşünce sisteminin kurucusu olmakla kalmamış, kendisine tamamen zıt görüşler öne süren Karl Marx’ı ve Marksist iktisadı derinden etiklediği gibi günümüzde yeni klasik iktisat diye adlandırılıan çağdaş bir düşünce sisteminin de özünü oluşturmuştur. Bunun içindir ki iktisat tarihinde  A. Smith kadar kendisine sık başvurulan ve kitabı bu kadar çok okunan başka iktisatçı yoktur.Ulusların Zenginliği, bir ünlü iktisatçının söylediği gibi “Liberalizm İncil”i haline gelmiştir.

Facebook Yorumları