Adi Kefalet Nedir, Ne Demek

Adi Kefalet Nedir, Ne Demek

 

Adi Kefalet Nedir, Ne Demek

Bir borcun kefilini, kefalet akdinden sonra borçlunun iflas etmesi alacağın tahsil edilmeyerek aciz vesikasına bağlanması ve borçlu aleyhine Türkiye'de icra takibinin imkansız hale gelmesi, şartlarından herhangi birinin tahakkuku halinde sorumlu tutan kefalet şeklidir.

Facebook Yorumları