Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Adi Kefalet Nedir, Ne Demek

0 13

 
Adi Kefalet Nedir, Ne Demek
Bir borcun kefilini, kefalet akdinden sonra borçlunun iflas etmesi alacağın tahsil edilmeyerek aciz vesikasına bağlanması ve borçlu aleyhine Türkiye’de icra takibinin imkansız hale gelmesi, şartlarından herhangi birinin tahakkuku halinde sorumlu tutan kefalet şeklidir.