Afrika Birliği Örgütü (Organization Of African Unityoau) Nedir?

Afrika Birliği Örgütü (Organization Of African Unityoau) Nedir?

Afrika Birliği Örgütü (Organization Of African Unityoau) Nedir?

25 Mayıs 1963 Tarihinde Kurulmuş Bölgesel örgüt. Söz konusu tarihte biraraya gelen 32 Afrika ülkesi Addis Ababa'da ''Arika Birliği Örgütü Antlaşması"nı imzalamıştır. Bugün üye sayısı elli üçe yüselmiştir. Bunların yanı sıra  Ekonomik İşbirliği ve departmanı (EDECO), Eğitim, Bilim, Kültür ve Sosyal İlikiler Departmanı (ESCAS) bulunmaktadır. Örgüt, üye ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla Özel Barış Fonu, Afrikalı Sıgınmaılar Fonu ve Alkla Mücadele Fonu oluşturulmştur. Afrika Birliğinin Temel Amaçları Şunlardır:

Afrika ülkeleri arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek,

Üye ülkelerin üye bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak,

Afrika'daki her türlü sömürgeciliğe son vermek,

Barışçılık ve bloksuzluk politikaları izlemek,

Afrika Birliği Örügütü, İlki 1981 yılında olmak üzerei 1999 yılında Afrika İnsan Hakları bildirgesi yayılamıştır. Ayrıca, 1991 yılında üye ülkeler arasında bir Afrika Ortak Pazarı kurulması kararı alınmıştır. Örgüt merkezi, Etyopya'nın başkenti Addis Ababa'dır.

Facebook Yorumları