Ağırlıklı Ortalama Nedir

Ağırlıklı Ortalama Nedir

 

Ağırlıklı Ortalama Nedir

Dizi içindeki her bir terimin, belirli bir ağırlıkla ayrı ayrı çarpıldıktan sonra alınan toplamın, ağırlık toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalamadır. Ağırlıklı ortalamalar, deskriptif istatistik analizlerde, özellikle indeks hesaplamalarında yaygın bir biçimde kullanılırlar.


Facebook Yorumları