Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Akdi Fesih Hakkını Kullanma Öneli Nedir

0 22

 
Akdi Fesih Hakkını Kullanma Öneli
İş kanunu’nun 16 ve 17. maddelerinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işverenin akdi fesih yetkisi; iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öğrendiği günden başlayarak  6 işgünü geçtikten ve her halükarda fiilin oluşundan itibaren 1 yıl sonra kullanılamaz.
Kanunsuz olayın devamı süresince zamanaşımı işlemez. Tahkikat yapılmasına gerek görüldüğü durumlarda; tahkikatın tamamlandığı tarihten itibaren zamanaşımı süreleri işlemeye başlar.
Bu konuda özel zamanaşımı süresi 6 işgünü, genel zamanaşımı süresi ise 1 yıldır. (İş. K. Md. 18)