Türkiye'nin İlk Muhasebe Portalı

Muhasebe büronuz ile ilgili önemli haberleri kaçırmamak için epostanızı yazın

Akdi Fesih Hakkını Kullanma Öneli Nedir

81

 
Akdi Fesih Hakkını Kullanma Öneli
İş kanunu’nun 16 ve 17. maddelerinde belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işverenin akdi fesih yetkisi; iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öğrendiği günden başlayarak  6 işgünü geçtikten ve her halükarda fiilin oluşundan itibaren 1 yıl sonra kullanılamaz.
Kanunsuz olayın devamı süresince zamanaşımı işlemez. Tahkikat yapılmasına gerek görüldüğü durumlarda; tahkikatın tamamlandığı tarihten itibaren zamanaşımı süreleri işlemeye başlar.
Bu konuda özel zamanaşımı süresi 6 işgünü, genel zamanaşımı süresi ise 1 yıldır. (İş. K. Md. 18)