Alacağın Temliki Nedir

Alacağın Temliki Nedir

 

Alacağın Temliki

Alacaklı ile olnu devralan üçüncü kişi arasında, borçlunun rızasına ihtiyaç olmaksızın yapılabilen ve sadece kazandırıcı bir tasarruf işlemi niteliğini taşıyan şekle bağlı bir sözleşme ya da yasayla veya yargısal kararla gerçekleşen bir devirdir.


Facebook Yorumları