Alacak Hesapları Nedir

Alacak Hesapları Nedir

 

Alacak Hesapları

Alacak hesaplarının konusunu oluşturan alacaklar, bir malın teslimi, bir hizmetin görülmesi, bir para miktarının borç verilmesi ya da diğer nedenlerle ortaya çıkan ve borçlu-alacaklı arasındaki ilişkiyi kuran bir davranış ile doğmuş, bulunan bir talep hakkının varlığıdır. İşletmenin cari varlıkları arasından yer alan bu hak, genel olarak belirli bir para miktarının talep edilmesi hakkıdır. Alacak hesaplarının en önemli kalemi, işletmenin normal faliyetleri içinde, mal ve hizmet satışı karşılığında doğan talep hakkı oluşturur. Bu tür alacaklar "ticari alacaklar" olarak da adlandırılır.


Facebook Yorumları