Alacak Senedi Nedir

Alacak Senedi Nedir

 

Alacak Senedi

Bir kişinin (gerçek ya da tüzel) diğer bir kişiden alacağı olduğunu belirten hukuki belgedir. Başlıca alacak senetleri şunlardır:
a) adi alacak senetleri (tüccar olmayan kişiler rasında düzenlenen ve Borçlar Kanunu hükümlerine tâbi olmayan senetler);
b) ticari alacak senetleri (bono, çek, poliçe, fatura, konşimento, havale senedi, makbuz senedi, vb.);
c) resmi alacak senetleri (devlet tahvilleri, hazine bonoları, vb.)


Facebook Yorumları